Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 20.01.2017

Kurs

100,91 NOK

Siste 3 år*

1,82 %

Investeringshorisont

Kort tidshorisont

Risikoprofil

1 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Målet er å gi andelseierne bedre avkastning enn høyrentetilbudene i bankmarkedet gjennom å investere i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og bankinnskudd med lav risiko.

Fondet er et godt alternativ til høyrentekonto i bank og passer for investorer som ønsker å investere i et pengemarkedsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert portefølje og som har kort investeringshorisont.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindeks 0.5. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
18.09.1998 2 610 mill. NOK 250,00 NOK Statsobligasjonsindeks 0.5 NO0008004017
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Pr dato 30.12.2016 - 61,94 % av den totale porteføljen

Gjensidige

9,54 %

BKK

9,05 %

Kredittforeningen for sparebanker

7,51 %

Sandnes Sparebank

6,54 %

Entra ASA

6,00 %

Sparebank1

4,99 %

Sparebanken Møre

4,99 %

Agder Energi

4,63 %

BN Bank

4,63 %

Sparebanken Sogn og Fjordane

4,05 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.