Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 69 439 261 4,15 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 60 639 846 3,62 %
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN NOK 29.09.2021 50 892 985 3,04 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01.09.2021 50 564 893 3,02 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08.04.2022 50 395 183 3,01 %
Spb Møre 17/20 FRN NOK 16.03.2020 50 358 462 3,01 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 47 869 627 2,86 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 40 784 689 2,44 %
BN Bank ASA 17/22 FRN NOK 20.12.2022 40 624 447 2,43 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 488 484 2,42 %
Spb 1 BV 17/21 FRN NOK 26.04.2021 40 350 852 2,41 %
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN NOK 19.02.2021 40 267 864 2,41 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 40 240 564 2,40 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 01.02.2021 40 155 268 2,40 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN NOK 07.04.2022 39 524 002 2,36 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 283 206 2,35 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17.02.2022 35 457 923 2,12 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 404 921 2,12 %
Spb 1 SMN 18/23 FRN NOK 16.02.2023 35 274 758 2,11 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN NOK 23.06.2022 30 475 917 1,82 %
Spb 1 BV 16/21 FRN NOK 30.08.2021 30 398 502 1,82 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06.04.2022 30 386 865 1,82 %
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN NOK 11.11.2022 30 365 388 1,81 %
Fana Sparebank NOK 20.11.2020 30 158 548 1,80 %
Helgeland Spb 16/22 FRN NOK 16.03.2022 27 552 698 1,65 %
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN NOK 17.01.2020 27 139 513 1,62 %
Spb Telemark 16/21 FRN NOK 22.01.2021 26 529 978 1,59 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 25 393 542 1,52 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 25 334 852 1,51 %
Spb 1 Ringerike Hadeland 16/21 FRN NOK 16.02.2021 25 288 123 1,51 %
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN NOK 17.09.2021 25 282 630 1,51 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 177 276 1,50 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 25 152 787 1,50 %
Melhus Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 25 054 233 1,50 %
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN NOK 27.08.2021 24 987 549 1,49 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 20 568 356 1,23 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 20 429 222 1,22 %
Voss Veksel ASA 17/21 FRN NOK 31.03.2021 20 255 956 1,21 %
Spb 1 Modum 19/22 FRN NOK 26.10.2022 20 222 817 1,21 %
Haugesund Spb 18/22 FRN NOK 26.01.2022 20 189 479 1,21 %
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK NOK 07.08.2020 20 182 639 1,21 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 168 493 1,21 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 07.06.2021 20 142 743 1,20 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 20 137 243 1,20 %
Sbanken ASA 17/21 FRN NOK 01.03.2021 20 129 897 1,20 %
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 20 105 268 1,20 %
Jæren Spb 16/21 FRN NOK 07.09.2021 15 322 699 0,92 %
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN NOK 13.09.2021 15 299 607 0,91 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04.06.2021 15 136 377 0,90 %
LeasePlan Corp NV FRN 2021/05/07 NOK 07.05.2021 15 050 857 0,90 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 13 097 456 0,78 %
Sum Rentefond 1 579 134 745 94,35 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 579 134 745 94,35 %
Disponibel likviditet 94 625 068 5,65 %
Sum andelskapital 1 673 759 813 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.