Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 30.04.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Government MXN 31.05.2029 67 020 083 4,55 %
Croatia Government International Bond EUR 27.01.2030 64 305 766 4,36 %
Sparebank 1 Nord-Norge NOK 29.09.2021 50 757 628 3,45 %
Sparebanken Vest NOK 01.09.2021 50 715 296 3,44 %
Sparebanken Møre NOK 16.03.2020 50 317 495 3,42 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 08.04.2022 50 274 200 3,41 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 49 450 789 3,36 %
OBOS-banken AS NOK 26.08.2019 42 215 079 2,87 %
Sparebank 1 SR-Bank NOK 21.06.2021 40 711 741 2,76 %
BN Bank ASA NOK 20.12.2022 40 470 758 2,75 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 19.02.2021 40 357 778 2,74 %
SpareBank 1 BV NOK 26.04.2021 40 248 000 2,73 %
Sparebanken Vest NOK 01.02.2021 40 033 368 2,72 %
South African Government ZAR 31.03.2036 39 667 810 2,69 %
Sparebanken Sør NOK 17.02.2022 35 521 564 2,41 %
Aurskog Sparebank NOK 05.09.2022 35 224 425 2,39 %
SpareBank 1 BV NOK 30.08.2021 30 498 768 2,07 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 11.11.2022 30 413 887 2,06 %
Fana Sparebank NOK 20.11.2020 30 218 823 2,05 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2033 29 036 708 1,97 %
Helgeland Sparebank NOK 16.03.2022 27 479 909 1,87 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2020 27 125 902 1,84 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 25 395 750 1,72 %
Sparebank 1 Ringerike NOK 16.02.2021 25 362 050 1,72 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2022 25 280 977 1,72 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 17.09.2021 25 213 174 1,71 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 132 652 1,71 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 25 061 258 1,70 %
Santander Consumer Bank AS NOK 27.08.2021 25 020 991 1,70 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 28.02.2022 24 194 352 1,64 %
Leaseplan Corporation NV NOK 07.08.2020 20 241 533 1,37 %
Voss Veksel-Landmandsbk NOK 31.03.2021 20 218 672 1,37 %
Sbanken ASA NOK 01.03.2021 20 195 938 1,37 %
Sparebank 1 Modum NOK 26.10.2022 20 141 368 1,37 %
Danske Bank AS NOK 07.03.2024 20 121 872 1,37 %
Haugesund Sparebank NOK 26.01.2022 20 106 122 1,36 %
Eiendomskreditt AS NOK 11.10.2021 20 083 864 1,36 %
Brage Finans AS NOK 07.06.2021 20 080 957 1,36 %
OBOS-banken AS NOK 30.01.2020 20 077 562 1,36 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2028 18 447 182 1,25 %
Dominican Republic USD 27.01.2025 18 145 001 1,23 %
Jæren Sparebank NOK 07.09.2021 15 284 335 1,04 %
Sparebank 1 Nordvest NOK 13.09.2021 15 258 166 1,04 %
Sparebanken Vest NOK 04.06.2021 15 086 164 1,02 %
Sparebank 1 SMN NOK 03.09.2021 13 045 342 0,89 %
Sparebank 1 Telemark NOK 22.01.2021 10 206 843 0,69 %
Sum Rentefond 1 399 467 902 94,98 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 399 467 902 94,98 %
Disponibel likviditet 73 889 281 5,02 %
Sum andelskapital 1 473 357 183 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.