Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 31.12.2018

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Government MXN 31.05.2029 73 901 646 4,42 %
Dominican Republic USD 27.01.2025 61 633 199 3,69 %
Sandnes Sparebank NOK 14.01.2020 60 394 370 3,61 %
Sparebank 1 Nord-Norge NOK 29.09.2021 50 455 096 3,02 %
Sparebanken Vest NOK 01.09.2021 50 407 674 3,01 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 10.02.2020 50 352 995 3,01 %
Sparebanken Møre NOK 16.03.2020 50 191 920 3,00 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 48 474 489 2,90 %
Portugese Government EUR 15.10.2025 44 340 580 2,65 %
OBOS-banken AS NOK 26.08.2019 42 158 528 2,52 %
Sparebank 1 SR-Bank NOK 21.06.2021 40 509 204 2,42 %
SpareBank 1 BV NOK 26.04.2021 40 188 470 2,40 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 19.02.2021 40 151 433 2,40 %
BN Bank ASA NOK 20.12.2022 40 108 979 2,40 %
Sparebanken Vest NOK 01.02.2021 39 950 682 2,39 %
Sparebanken Sør NOK 19.03.2020 35 186 998 2,10 %
Aurskog Sparebank NOK 26.09.2019 35 090 515 2,10 %
SpareBank 1 BV NOK 30.08.2021 30 323 109 1,81 %
Sbanken ASA NOK 17.01.2020 30 209 806 1,81 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 11.11.2022 30 110 991 1,80 %
Fana Sparebank NOK 20.11.2020 30 061 760 1,80 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2028 29 515 845 1,76 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2033 27 598 525 1,65 %
Helgeland Sparebank NOK 16.03.2022 27 294 997 1,63 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2020 27 208 761 1,63 %
Pareto Bank ASA NOK 23.06.2020 25 313 642 1,51 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2022 25 259 316 1,51 %
Sparebank 1 Ringerike NOK 16.02.2021 25 237 859 1,51 %
Eiendomskreditt AS NOK 26.01.2021 25 108 645 1,50 %
BN Bank ASA NOK 16.03.2020 25 102 151 1,50 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 17.09.2021 25 029 669 1,50 %
Brage Finans AS NOK 03.09.2021 24 915 135 1,49 %
Santander Consumer Bank AS NOK 27.08.2021 24 858 923 1,49 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 14.02.2020 24 134 346 1,44 %
OBOS-banken AS NOK 30.01.2020 20 120 155 1,20 %
Voss Veksel-Landmandsbk NOK 31.03.2021 20 096 477 1,20 %
Sbanken ASA NOK 01.03.2021 20 090 822 1,20 %
Leaseplan Corporation NV NOK 07.08.2020 20 067 400 1,20 %
Haugesund Sparebank NOK 26.01.2022 20 026 022 1,20 %
Eiendomskreditt AS NOK 11.10.2021 20 016 202 1,20 %
Brage Finans AS NOK 07.06.2021 19 970 800 1,19 %
Lillestrøm Sparebank NOK 05.04.2019 17 132 073 1,02 %
Sparebank 1 Østfold Akershus NOK 18.11.2019 16 070 109 0,96 %
Jæren Sparebank NOK 07.09.2021 15 189 026 0,91 %
Sparebank 1 Nordvest NOK 13.09.2021 15 160 342 0,91 %
Sparebanken Vest NOK 04.06.2021 14 992 415 0,90 %
Sparebank 1 SMN NOK 03.09.2021 12 953 867 0,77 %
Sparebank 1 Telemark NOK 22.01.2021 10 238 438 0,61 %
Sum Rentefond 1 502 904 406 89,86 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 502 904 406 89,86 %
Disponibel likviditet 169 658 378 10,14 %
Sum andelskapital 1 672 562 784 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.