Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 28.02.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Government MXN 31.05.2029 78 469 617 5,22 %
Dominican Republic USD 27.01.2025 61 419 073 4,09 %
Croatia Government International Bond EUR 27.01.2030 51 184 179 3,41 %
Sparebank 1 Nord-Norge NOK 29.09.2021 50 717 871 3,38 %
Sparebanken Vest NOK 01.09.2021 50 426 227 3,36 %
Sparebanken Møre NOK 16.03.2020 50 378 368 3,35 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 10.02.2020 50 301 983 3,35 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 47 935 173 3,19 %
OBOS-banken AS NOK 26.08.2019 42 106 348 2,80 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 40 711 212 2,71 %
BN Bank ASA NOK 20.12.2022 40 355 058 2,69 %
SpareBank 1 BV NOK 26.04.2021 40 210 569 2,68 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 19.02.2021 40 164 118 2,67 %
Sparebanken Vest NOK 01.02.2021 39 994 792 2,66 %
Sparebanken Sør NOK 19.03.2020 35 318 159 2,35 %
Aurskog Sparebank NOK 05.09.2022 35 000 000 2,33 %
SpareBank 1 BV NOK 30.08.2021 30 325 367 2,02 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 11.11.2022 30 157 205 2,01 %
Fana Sparebank NOK 20.11.2020 30 075 636 2,00 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2028 29 596 614 1,97 %
Hellenic Republic Government EUR 31.01.2033 27 736 956 1,85 %
Helgeland Sparebank NOK 16.03.2022 27 445 959 1,83 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2020 27 154 893 1,81 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 25 429 913 1,69 %
Sparebank 1 Ringerike NOK 16.02.2021 25 229 294 1,68 %
BN Bank ASA 17/20 FRN NOK 16.03.2020 25 195 325 1,68 %
Santander Consumer Bank AS NOK 17.01.2022 25 183 597 1,68 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 17.09.2021 25 169 096 1,68 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 123 142 1,67 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 24 858 884 1,65 %
Santander Consumer Bank AS NOK 27.08.2021 24 820 623 1,65 %
Sparebanken Sogn og Fjordane NOK 14.02.2020 24 113 753 1,60 %
Voss Veksel-Landmandsbk NOK 31.03.2021 20 203 183 1,34 %
Leaseplan Corporation NV NOK 07.08.2020 20 136 500 1,34 %
OBOS-banken AS NOK 30.01.2020 20 105 998 1,34 %
Sbanken ASA NOK 01.03.2021 20 098 264 1,34 %
Eiendomskreditt AS NOK 11.10.2021 20 053 947 1,33 %
Haugesund Sparebank NOK 26.01.2022 20 053 512 1,33 %
Brage Finans AS NOK 07.06.2021 20 025 360 1,33 %
Sparebank 1 Modum NOK 26.10.2022 20 002 089 1,33 %
Lillestrøm Sparebank NOK 05.04.2019 17 078 079 1,14 %
Jæren Sparebank NOK 07.09.2021 15 272 892 1,02 %
Sparebank 1 Nordvest NOK 13.09.2021 15 244 449 1,01 %
Sparebanken Vest NOK 04.06.2021 15 005 558 1,00 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 12 970 029 0,86 %
Sparebank 1 Telemark NOK 22.01.2021 10 223 703 0,68 %
Sum Rentefond 1 428 782 567 95,10 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 428 782 567 95,10 %
Disponibel likviditet 73 680 338 4,90 %
Sum andelskapital 1 502 462 905 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.