Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right
Bilde av en mann.

Ola Bjerkestrand Mo

Porteføljeforvalter

Ola forvalter SKAGEN Avkastning. Ola har arbeidet i teamet for norske renter siden 2016. Han er også co-forvalter i fondene Storebrand Nordic High Yield og Storebrand Kreditt.

Ola er en del av forvaltningsteamet for norsk rente- og kredittforvaltning og har spesielt ansvar for kredittanalyse i teamet. Han har tidligere erfaring som kredittanalytiker i Storebrands Private Debt team som investerer i bilaterale lån og obligasjoner innenfor eiendomssektoren og LBOs.

 

Arbeidserfaring

  • Kredittanalytiker/porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management fra 2016
  • Analytiker i Kapitalstyring i Storebrand Konsern fra 2012
  • Begynte i Storebrand som Corporate Trainee i 2010

Utdanning

  • MSc fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering i finans.
  • FFNs Renteanalytikerkurs og Avansert Kredittanalyse

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up