Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Slik finner SKAGEN Kon-Tiki verdi i vekstmarkedene

Noen grunner til at det er lyse utsikter for SKAGEN Kon-Tiki:

  • SKAGEN Kon-Tiki er foran indeks hittil i år, og har gitt 11,5 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden start (pr 12.12.2022)
  • Solid aksjeplukking særlig i Kina hvor selskapene har slått vekstmarkeds- og kinesiske indekser
  • Diversifisert portefølje på både geografi og sektor, med vekt på attraktive små- og mellomstore selskaper
  • Fondet er verdsatt 50 prosent lavere enn vekstmarkedsindeksen, og har en oppside på over 80 prosent
  • Høy kvalitet i porteføljen, godt posisjonert for en rekke mulige makroscenarier

 

Vekstmarkedene har, i likhet med de fleste andre markeder i 2022, vært vanskelige for investorene. Økonomisk vekst som sakker ned og økt inflasjon har hatt innvirkning på de fleste land og sektorer over hele verden. Særlig har frykten over hva som skjer i Kina veiet tungt i utviklingsland.

Kinesiske aksjer har falt over 35 prosent i verdi dette året, og investorer har fryktet landets fortsatte nedstengning, problemer i eiendomsmarkedet og strenge teknologireguleringer. Kina står for 27 prosent av vekstmarkedsindeksen, som har falt 18,8 prosent i år, sammenlignet med 8 prosent for utviklede markeder[1]. SKAGEN Kon-Tiki er litt foran indeks og tross utfordringene fondet har hatt i år, har de levert solide 11 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning de siste 20 årene. Det er 3 prosentpoeng mer i snitt hvert år enn indeksen.

God selskapsplukking utligner russisk nedskrivning

Et lyspunkt i år har vært energi – den eneste sektoren i aksjemarkedet som har gitt positiv avkastning. Det har vært gunstig for SKAGEN Kon-Tiki som har nær en femdel av midlene investert i energiselskaper (sammenlignet med 5,7 prosent for indeksen). China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) er fondets beste bidragsyter hittil i år, mens TotalEnergies også er blant de fem beste. Andre positive bidragsytere er Turquise Hill, det kanadiske gruveselskapet som fikk et bud fra majoritetsaksjonær Rio Tinto. I tillegg har den brasilianske matvaregrossisten Assai Atacadista levert solide driftsresultater.

Utover CNOOC har god selskapsplukking dempet effekten av svakheten i det kinesiske aksjemarkedet. China Mobile leverte også positiv absoluttavkastning. I snitt har SKAGEN Kon-Tikis ni kinesiske selskaper slått bredere vekstmarkedsaksjer, og også levert bedre resultater enn den kinesiske indeksen. Det viser hvordan god selskapsplukking kan gi verdi selv i et krevende marked[2].

Det meste av SKAGEN Kon-Tikis negative avkastning i år kan tilskrives de fem russiske selskapene som utgjorde rundt 1o prosent av porteføljen ved inngangen til 2022. Verdien av selskapene ble skrevet ned til null etter den russiske invasjonen i Ukraina. Den ene er X5 Retail Group, som holdes via depotbevis notert på London Stock Exchange. Handelen i disse er nylig tatt opp igjen utenfor markedet, og det har ført til en positiv oppvurdering av selskapet.

Portefølje til halve prisen

SKAGEN Kon-Tikis portefølje er geografisk diversifisert med 62 prosent notert i Asia, 16 prosent i Latin- og Sør-Amerika, 9 prosent i Afrika og 13 prosent notert i utviklede markeder men med vekstmarkedseksponering. Fondet skiller seg ut fra indeks med en betydelig overvekt i Sør-Korea (24 prosent i fondet mot 12 prosent i indeks), Brasil (14 mot 6 prosent), og det er undervektet India (4 mot 16 prosent). Porteføljen er også mer rettet mot små- og mellomstore selskaper, 20 prosent sammenlignet med indeksens 10 prosent.

Fondet er nær 50 prosent billigere enn vekstmarkedene generelt, både på P/E og P/B-basis[3], med en estimert oppside på 83 prosent de neste 2-3 årene. Til tross for porteføljens verdifokus, bidrar mange av selskapene (og drar nytte av) mange av mange av de sekulære driverne til vekst i vekstmarkedene.  Utviklingsøkonomier forventes å gjøre det betydelig bedre enn mer avanserte økonomier i år og neste år, ifølge IMFs siste World Economic Outlook[4]. Kvaliteten på porteføljen reflekteres også i aksjeavkastningen som er på linje med indeksen, til tross for at den handles til halve prisen[5].

SKT megatrender.JPG

Diversifisering for å navigere i usikre tider

Med fortsatt usikre fremtidsutsikter er porteføljen posisjonert til å håndtere ulike vekst- og inflasjonsscenarier. Fondet forventes å levere litt bedre i en situasjon med høyere inflasjon og lavere vekst, som er i tråd med de fleste økonomiske spådommer. Porteføljen vil også kunne prestere godt dersom vi ser et mer positivt "Gullhår-scenario", med stabil vekst og lavere prisvekst.

skt makro.JPG

Utsiktene blir også overskygget av geopolitisk usikkerhet, særlig rundt Russland og Kina. Dette øker risikoen for investorer, men åpner også muligheter. Risikopremien på kinesiske aksjer er nå på 9 prosent – like høy som den har vært siden finanskrisen. Dette er et nivå som historisk nesten alltid har gitt modige investorer positiv absoluttavkastning[6].

Et annen positivt aspekt er at til tross for meravkastning fra tradisjonelle verdisektorer som energi, finans og råvarer de siste to årene, handles vekstmarkedene fortsatt til historisk lave nivåer både etter p/E og P/B-basis. Dette gir god nedsidebeskyttelse men også muligheter for betydelig avkastning fremover. Selv om 2022 er turbulent og utsiktene usikre er verdsettelse fortsatt en troverdig guide til fremtidig langsiktig avkastning.

Alle tall er per 31. 10.2022 dersom ikke annet er oppgitt.

Referanser

[1] Per 31/10/22. MSCI Emerging Markets Index -18.8%, MSCI World Index -8.0%. Alle tall i EUR.
[2] Avkastning hittil i år i NOK per 31/10/22: Kon-Tiki -16.7%, MSCI EM Index -16.8%, Kon-Tiki China -11.2%, MSCI China Index -32.7%.
[3] P/E (22e) 5.3x Kon-Tiki vs. 10.3x Indeks; P/B 0.7x Kon-Tiki vs. 1.3x Indeks (verdsettelse for topp 35 av Kon-Tikis portefølje).
[4] Kilde: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Oktober 2022
[5] Løpende 12-måneders ROE: Kon-Tiki 13.1% (vektet topp 35 posisjoner) vs. MSCI EM Index 13.5%
[6] Equity risk premium defined as China Index expected earnings yield - 10-year Chinese government bond yield.

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up