Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Ved inngangen til årets siste måned ligger MSCI EM-indeksen 12 prosent bak den tilsvarende MSCI World-indeksen. Dette skyldes geopolitiske spenninger, skuffende inntektsvekst og en treg kinesisk økonomi som har påvirket stemningen. Samtidig har imidlertid imponerende avkastning fra noen få amerikanske teknologiselskaper løftet bredere aksjer i de utviklede markedene[1].

Mot disse utfordringene fortsetter SKAGEN Kon-Tiki å prestere sterkt, med solid absoluttavkastning og et forsprang på EM-indeksen med over 3 prosentpoeng[2] så langt i år. Dette er spesielt imponerende gitt at porteføljen er undervektet i de beste markedene som Taiwan (+17,0 prosent) og India (+8,2 proent). Omtrent en fjerdedel av eiendelene er investert i det relativt svake kinesiske markedet (-12,9 prosent) [3].

- Aksjeplukkingen er den drivende kraften bak fondets ytelse i år, forklarer porteføljeforvalter Cathrine Gether. Kinesiske og koreanske selskaper dominerer listen over våre beste bidragsytere i år, til tross for en generelt svak markedssituasjon. Dette viser fordelen med aktivt valg av aksjer og også langsiktig tenkning. Selskaper som Hyundai Motor, LG Electronics og Samsung Electronics, som er blant våre beste utførere, har generert solid avkastning til porteføljen over mange år, sier hun.

Fondets beste bidragsyter i år er CNOOC, hvor gevinster fra det kinesiske energiselskapet alene oppveier tapene fra de fem svakeste investeringene.

Høy kvalitet til lavere priser

Selskapene velges ved hjelp av en kontrær investeringsmetode. Porteføljens aktive andel, som måler hvor mye den avviker fra indeksen, er nesten 90 prosent[4]. I tillegg legges det vekt på prisdisiplin. Fondet er for øyeblikket omtrent 50 prosent billigere enn EM-indeksen, målt ved bruk av multipler for inntjening og bokført verdi. Det estimeres en oppside på rundt 70 prosent over en to- til treårs investeringshorisont[5].

Forventningene til fondets avkastning er basert på en grundig vurdering av hvor undervurderte selskapene i porteføljen er.

- I stedet for å vurdere utsiktene for land, sektorer eller trender, er prisen vi betaler for selskaper i forhold til vår beregning av deres iboende verdi det viktigste. Vi ønsker å forsikre oss om at vi får bedre kvalitetsselskaper enn det vi betaler for dem. Dette forklarer hvorfor vi er overvektet i små og mellomstore selskaper sammenlignet med indeksen. Disse selskapene blir oftere feilpriset, da de får mindre oppmerksomhet fra investorer og analytikere, forklarer porteføljeforvalter Espen Klette.

image5ubwov9.png

Salgsdisiplin er en annen viktig driver for SKAGEN Kon-Tikis sterke resultater i år. Ti selskaper har forlatt porteføljen i 2023, hvor flere ble solgt etter å ha nådd sine kursmål, inkludert Foxconn, Hisense og Gedeon Richter. Andre er solgt ut for brudd på våre investeringsregler, for eksempel de russiske investeringene Magnit og X5 Retail Group.

Den tredje gruppen av nedsalgt omfatter selskaper som er solgt for å finansiere investeringer i andre aksjer som tilbyr bedre forhold mellom risiko og avkastning, som Tres Tentos og Vina Concha. Forvalterne har en lang liste over potensielle kandidater, derfor er det strenge krav for å forbli i porteføljen. De solgte selskapene er erstattet av ni sterke, men undervurderte selskaper, inkludert Simpar, Grupo Exito, Genomma Lab, KB Financial og Phinia. Du kan lese om disse spennende nye investeringene i fondets månedsrapporter.

Fokus på risiko

Etter disse endringene inneholder SKAGEN Kon-Tiki nå 46 selskaper i en konsentrert portefølje. De 12 største posisjonene representerer omtrent 50 prosent av forvaltningskapitalen og er spredt over 19 land og 9 sektorer.

- Vi investerer nedenfra og opp, men håndterer også risiko ovenfra og ned for å sikre at fondet er forsvarlig sikret for ulike inflasjons- og økonomiske vekstscenarier, forklarer Klette. Vi streber etter å finne en balanse slik at porteføljen er tilstrekkelig diversifisert over sektorer som presterer i forskjellige stadier av økonomiske sykluser og inflatoriske miljøer, men samtidig konsentrert nok til at vi ikke utvanner våre beste ideer, sier han.

imageaux5m.png

Den nåværende sektorposisjoneringen gjør at fondet sannsynligvis vil prestere best med høy inflasjon og lav økonomisk vekst. Verdsettelsen og kvaliteten på postene bør imidlertid føre til at de slår den bredere EM-indeksen i de fleste makrosenarioer. Mens denne ovenfra og ned-analysen er viktig for overvåking av porteføljerisiko, er kjøp av riktige selskaper til riktige priser nøkkelen til fondets avkastning.

- Den største risikoen er å betale for mye for et selskap - vi reduserer dette ved bare å betale priser som tilbyr en høy sikkerhetsmargin, forklarer Gether.

- Å velge de riktige risikoene er også viktig. Våre beste investeringer blir ofte gjort når stemningen er negativ og risikoen oppfattes som høy. Verdsettelsen gir både et sikkerhetsnett og en trampoline for den beste risikojusterte avkastningen, sier hun.

Fondets positive avkastning så langt i 2023 betyr at SKAGEN Kon-Tiki også ligger foran referanseindeksen over ett, tre og fem års horisont. Med EM-verdivurderinger generelt nær rekordlave nivåer og en lysere økonomisk fremtid i horisonten, ser sjansene for fortsatt god relative og absolutt avkastning fremover gode ut.

Referanser

[1] Kilde: MSCI. MSCI World Index +15.4%, MSCI EM Index 3.4%, in EUR as at 30/11/2023.
[2] Kilde: SKAGEN. In EUR, net of fees as at 30/11/2023.
[3] Kilde: MSCI. MSCI Country index returns in EUR as at 30/11/2023.
[4] Average 2016-2023. Calculated at the issuer level.
[5] Weighted top 12 upside: 72%, weighted top 35 upside: 69% as at 31/10/2023.

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up