Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

20 år med SKAGEN Kon-Tiki

Denne måneden feirer SKAGEN Kon-Tiki 20-årsjubileum. Fondet er oppkalt etter flåten som Thor Heyerdahl seilte over Stillehavet med i 1947, og vekstmarkedsfondet vårt har hatt en tilsvarende begivenhetsrik reise siden det heiste seil 5. april 2002.

På den tiden var vekstmarkedene relativt uoppdaget territorium sammenlignet med i dag, og var hovedsakelig forbeholdt de mer eventyrlystne investorene. Begrepet BRIC var under seks måneder gammelt og Kina hadde nylig sluttet seg til Verdens Handelsorganisasjon WTO. Like fullt så SKAGENs grunnlegger og Kon-Tikis første porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud muligheter.

- Vi lanserte SKAGEN Kon-Tiki fordi vekstmarkedsandelen i porteføljene våre presterte bra i perioden 1997 til 2001. Det var tydelig at vi måtte legge mer krefter i å finne ut hva som skjedde i de markedene, sa han senere.

Kon-Tiki ble SKAGENs tredje fond, etter SKAGEN Vekst (1993) og SKAGEN Global (1997). Til tross for optimismen ble fondet lansert under urolige forhold.

- På den tiden hadde vi hatt et tredobbelt krasj. Først var det Asiakrisen, hvor selskaper med stabil inntjening falt sammen, så kom dotcom- og teknologikrisen på våren 2000. Lanseringen av SKAGEN Kon-Tiki sammenfalt med den økonomiske krisen i Argentina og Tyrkia, noe som fikk MSCI Emerging Markets indeksen til å falle 30 prosent i 2002, fortalte Kristoffer. Det gikk bedre med SKAGEN Kon-Tiki men falt like full 26 prosent[1].

Heldigvis stabiliserte vekstmarkedene seg året etter, Kon-Tiki hentet inn det tapte i løpet av august og avsluttet 2003 opp 76 prosent. Den beste årsavkastningen i absolutte tall noen gang. Siden den gang har fondet gitt positiv absoluttavkastning til andelseierne i alle år, unntatt fire.

Erfarent mannskap

Fondet forvaltes nå av Fredrik Bjelland og Cathrine Gether. Fredrik mønstret på Kon-Tiki som porteføljeforvalter i 2017 etter at han hadde vært Head of China, Special Mandates og porteføljeforvalter i NBIM. Cathrine begynte som porteføljeforvalter i 2009 etter å ha vært porteføljeforvalter i Millennium Capital Partners.

Begge jobbet også sammen med de tidligere forvalterne i SKAGEN Kon-Tiki og fikk dermed en verdifull overlapping.

- Forvalterteamet har endret seg gjennom årene, men filosofien er den samme. Vi leter etter undervurderte selskaper og investerer i dem for å skape best mulig avkastning. Utviklingslandene er stadig et godt sted å finne dem, sier Cathrine.

Utvider horisonten

Vekstmarkedene utgjorde kun 5 prosent av globale aksjer da Kon-Tiki startet opp. Det tallet er mer enn doblet i dag og vekstmarkedene utgjør nå rundt 12 prosent. Kina har vokst fra å være verdens åttende største økonomi til å bli den nest største, og vekstmarkedenes bidrag til globalt BNP har økt fra 44 til 58 prosent[2]. Mange millioner mennesker er løftet ut av fattigdom og forventet levetid har økt samtidig.

Aksjemarkedene har steget i følge med regionens økonomiske vekst, og har økt over 300 prosent siden 2002, mens SKAGEN Kon-Tiki har gitt over 600 prosent avkastning til kunder som investerte da fondet ble lansert¹. På samme måte som for Thor Heyedahls ferd fra Peru til Polynesia, har ferden ofte vært urolig, med særlig dype bølgedaler under finanskrisen (2008) og utbruddet av koronaviruset (2020). De tidligere nevnte BRIC-landene har alle opplevd betydelige nedsalg ved ulike tidspunkt, nå nylig i Russland.

SKAGEN Kon-Tiki har klart å navigere i disse vanskelige markedsforholdene takket være sitt fokus på grunnleggende selskapsforhold og verdi. Det brede mandatet har også vært en viktig faktor, som noe uvanlig åpner for opp til 50 prosent investeringer i selskaper som er notert i utviklede markeder, men som har eksponering mot vekstmarkedene.

- Fra begynnelsen av definerte vi det som et fond med fokus på vekstmarkedene, men med mandat til å investere overalt, forklarte Stensrud. I tillegg til å kunne gå i andre farvann har denne friheten tillatt fondet å unngå selskaper med for høye verdsettelser. I perioder med høy investorinteresse har akkurat det vært et fremtredende trekk ved vekstmarkedene.

Dette har, i tillegg til fondets resultater, gitt SKAGEN Kon-Tiki en rekke priser de siste to tiårene, både i Norden og internasjonalt, inkludert de høyeste rangeringene fra Lipper, Morningstar, Standard & Poor's og Citywire.

Dobbel rabatt

Idet Kon-Tiki runder 20 år er vekstmarkedene, i likhet med de fleste markeder, preget av den forferdelige krigen i Ukraina. Men, de langsiktige mulighetene har trolig aldri vært bedre. Særlig siden verdsettelsene blir stadig mer attraktive, med nær rekordhøye rabatter. Vekstmarkedene handles 35-45 prosent under utviklede markeder målt etter Pris/Bok og Pris/inntjening, mens rabatten på verdiaksjer i vekstmarkedene målt mot vekstaksjer i EM er enda større.

Porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki er over 45 prosent billigere enn MSCI EM indeksen, mål mot bokførte verdier og inntjening, med en estimert oppside på 69 prosent[3]. Det lover godt for den langsiktige avkastningen.

- De siste 20 årene har vært en fantastisk reise, både for SKAGEN Kon-Tiki og de spennende markedene hvor vi investerer. Vi er sikre på at turen som ligger foran oss vil bli like givende, særlig på grunn av den "doble rabatten" i vår diversifiserte portefølje. Vi ser frem til å gi god vekstmarkedsavkastning til kundene våre, sier Fredrik Bjelland.


[1] Tall i EUR, etter kostnader
[2] Kilde: IMF World Economic Outlook database, October 2021.
[3] Basert på de 35 største postene per 27/03/2022: P/E 2022e, P/B last.

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up