Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
4 min lesing

Ukentlig oppdatering: Redningspakker medisin for aksjemarkedet

 • Det var fortsatt store svingninger i de globale aksje-, kreditt-, og valutamarkedene forrige uke. Koronaviruset fortsatte å spre seg, og USA entret scenen, sammen med Europa, som episenter for pandemien.
 • Sentralbankene trappet opp stimulansene for å støtte et økende antall økonomier som ble stengt ned av myndighetene. Pengepolitiske tiltak utgjør nå rundt 3 prosent av global BNP. Amerikanske politikere vedtok en rekordstor pakke på 2 billioner dollar, som utgjør 9,5 prosent av landets BNP.
 • Aksjemarkedet kunne glede seg over et tredagers rally, som førte til at globalindeksen MSCI All Country World Index endte uka 2,6 prosent høyere enn den startet. Globalindeksen er ned 21,1 prosent hittil i år, målt i dollar.

Her er noe av det som preget fondene forrige uke – alle tall er per 27. mars:

SKAGEN Global

global uke 3.PNG

 • Porteføljeforvalterne fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse, både eksisterende og mulige investeringer, for å dra nytte av svingningene i markedet og forbedre de langsiktige utsiktene til porteføljen.
 • Fondet kjøpte seg ikke inn i noen nye selskaper forrige uke, men gjorde mindre korrigeringer i kjølvannet av de ekstreme markedsbevegelsene.
 • Porteføljen er fortsatt likvid og kontantbeholdningen er under 1 prosent for å være fullt investert i markedet.

SKAGEN Kon-Tiki

kon-tiki uke 3.PNG

 • SKAGEN Kon-Tiki slo referanseindeksen forrige uke, etter at de energirelaterte og koreanske selskapene hentet seg inn fra bunnen.
 • Forvalterne har kjøpt seg opp i tre av fondets nye poster, og kjøpte seg inn i ytterligere to selskaper i løpet av uken. Disse fem selskapene har enten attraktive defensive karakteristika eller betydelig oppsidepotensial uten stor balanserisiko.
 • I de ekstreme markedssvingningene er forvalterne opptatt av å finne store ubalanser enten i markeder eller selskaper de kjenner godt, og vurderer soliditeten til selskapene mot de skiftende økonomiske rammebetingelsene. Forvalterne er disiplinerte for å kunne dra full nytte av oppgangen – når den måtte komme.

SKAGEN m2

m2 uke 3.PNG

 • Eiendomsmarkedet hentet seg noe inn i forrige uke etter å ha falt mer enn andre sektorer de foregående ukene.
 • Investeringsteamet fortsetter å fokusere på det de mener er de mest motstandsdyktige delene av eiendomsmarkedet, særlig selskaper med kontantstrøm og sterke balanser. De fortsetter å bygge posisjoner i selskaper som har sterk drift og finansiell styrke, og bruker markedsbevegelsene til å øke eksponeringen i kvalitetsselskaper.
 • Porteføljen er mer likvid enn tidligere og fondets kontantbeholdning er 8 prosent.

SKAGEN Vekst

vekst uke 3.PNG

 • Porteføljeforvalterne kjøpte seg inn i to nye selskaper, det ene inngår allerede i både SKAGEN Kon-Tiki og Focus, mens det andre er en post i SKAGEN Global.
 • Porteføljen generelt er svært likvid og fondet har nylig fått tilført utbytter. Kontantbeholdningen er 3,5 prosent.
 • De fleste selskaper har problemer med å anslå skadevirkningene fra COVID-19 og mange har trukket tilbake tidligere anslag, mens andre stanser utbytter og planer om tilbakekjøp av aksjer, særlig nordiske selskaper.

SKAGEN Focus

focus uke 3.PNG

 • Porteføljeforvalterne mener at den siste utviklingen i koronakrisen støtter en mer positiv holdning til asiatiske og japanske selskaper i forhold til vestlige aksjer, særlig USA som ser stadig mer sårbare ut fra et medisinsk og økonomisk ståsted.
 • Forvalterne har valgt selskaper med eksponering mot Asia og Japan og er relativt defensive mot USA. Tross det har de kjøpt seg inn i flere amerikanske selskaper med ulike katalysatorer og risikofaktorer.
 • Kontantbeholdningen er fortsatt 7 prosent.

PS: Som langsiktige investorer har vi opplevd både opp- og nedturer i markedene mange ganger. Markedene har alltid steget etterpå, så tålmodighet er avgjørende. Har du spørsmål til investeringene dine ta kontakt med rådgiveren din.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha. Ta kontakt med oss på:

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up