Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
3 min lesing

- Vi ser slutten på begynnelsen

Først tok Europa, og nå USA over som episenter for koronasmitte. Antall døde har dessverre steget kraftig og de fleste utviklede land har satt i verk omfattende tiltak for å begrense spredningen av viruset. På den måten beskytter de kapasiteten i helsevesenet før den forventede toppen i april/mai. Verdens regjeringer har lansert pengepolitiske- og skattestimulanser i en størrelsesorden som langt overstiger tiltakene vi så under finanskrisen i 2008.

Det er store svingninger i markedene. Vi har sett rekordbevegelser både på nedsiden og oppsiden. Valutaer er ustabile. Økonomiske indikatorer peker mot at vi allerede er i en resesjon. Stemningen er fortsatt noe forvirret om vi skal dømme etter svingningene. Det som er tydelig er at COVID-19 har rammet alt fra økonomi og sosial interaksjon, miljøet og den relative betydningen til nasjonalstaten. Dette er historisk.

I SKAGEN jobber vi målrettet langs disse tre linjene: investeringer, kunder og strategi.

Investeringsteamet i SKAGEN er travelt opptatt om dagen. Markedskorreksjonen har utvidet investeringsuniverset vårt betydelig. Fortsatt er det fokus på nedsiderisikoen, men nå kommer sterke selskaper med attraktiv oppside inn i porteføljene til priser vi tidligere ikke kunne drømme om. Samtidig er vi varsomme med tanke på den økonomiske nedgangen vi må forvente at vi har foran oss. Likviditeten i markedet er fortsatt god, og presset i det nordiske obligasjonsmarkedet er i ferd med å lette spesielt med lanseringen av Statens Obligasjonsfond i løpet av neste uke.

Vi er i kontakt med kundene våre på telefon, e-post og nettsidene våre. Mange ønsker råd og det er akkurat sånn det skal være. Noen ønsker lavere risiko i porteføljen, mens andre kommer nå tilbake med økt eksponering til aksjemarkedet. Enkelte institusjonelle kunder investerer også med rebalansering av porteføljen. I SKAGEN jobber vi målrettet med å gi relevant informasjon til riktig tid. Jeg håper våre daglige og ukentlige oppdateringer er til nytte for deg– si endelig fra hvis det er noe du savner.

På strategisk nivå fortsetter vi å utvikle og justere et økende antall scenarier for de neste 18 månedene til tre år. Her planlegger vi for det verste og håper på det beste. Nøkkelindikatorer vil bidra til at vi kan justere kursen etter hvert som scenariet utspiller seg. Dette krever god datatilgang og flinke folk; vi har heldigvis begge deler. Tydelige bevis på at tiltakene for å begrense spredningen av viruset virker samt tillit til at myndighetene er i stand til å håndtere de økonomiske utfordringene er avgjørende for en økonomisk gjenreising.

Tragediene som rammer mange av oss er i aller høyeste grad reelle, likevel er det grunn til en viss optimisme. Vi har alle erfart en ny måte å leve og jobbe på. Trolig vil noe av dette fortsette etter at COVID-19 er et blekt minne. Selskaper kan gå overende, mens andre vil blomstre etter hvert som våre vaner endrer seg. Potensialet til digitale nettverk utforskes på spennende og konstruktive måter. En mer bærekraftig livsstil kan bli påtvunget oss. Mulighetene er her, la oss håpe at vi klarer å utnytte dem best mulig. I mellomtiden håper jeg du holder deg frisk, følg myndighetenes retningslinjer, og søk råd hos SKAGEN om du trenger det.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up