Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
3 min lesing

SKAGEN Høyrente og koronakrisen

At Norges Bank har kommet på banen og låner ut penger til bankene til gunstige betingelser er et av tiltakene som hjelper. Videre venter vi på at Statens Obligasjonsfond skal bli aktive i markedet.

I dag, fredag 20. mars er effektiv rente i SKAGEN Høyrente (den renten vi anslår neste 12 måneder) på 3,96 prosent.

Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente er det av våre fond som har lavest risiko. Det betyr ikke at det er upåvirket av markedsbevegelsene vi opplever i disse dager.

- SKAGEN Høyrente har også fått merke de negative konsekvensene av kollapsen i det norske kredittmarkedet. Dette gjelder for alle norske pengemarkedsfond, men er like fullt viktig å adressere, sier renteforvalter Jane S. Tvedt.

SKAGEN investerer ikke i high yield selskaper. Hoveddelen av investeringene i SKAGEN Høyrente er i norsk bank. Norske banker er solide og er strengt regulert etter finanskrisen både her og i utlandet.

Hvorfor har SKAGEN Høyrente negativ avkastning?

- I Norge har vi blitt truffet av to sjokk samtidig – Korona og oljepris. Koronautbruddet har ført til at den økonomiske aktiviteten i Norge har falt dramatisk på kort tid. For å avhjelpe situasjonen har Norges Bank kommet med en rekke tiltak, blant annet kuttet styringsrenten to ganger, til historisk lave nivåer. Styringsrenten er rekordlav, men kredittpåslagene gått opp.

Kredittpåslaget er den risikopremien banker og selskaper må betale utover Nibor (som er renten bankene låner penger seg imellom). Når det er få kjøpere og mange selgere i markedet, slik det har vært i disse dagene, så kan kjøperne kreve et høyere kredittpåslag for å kjøpe papirene. I usikre tider som nå stiger prisen på lån og verdien på fondets investeringer faller. Det gir negativ avkastning for andelseierne, forklarer Jane.

- Det er viktig å huske på at det tapet du har hatt nå når kredittpåslagene har økt, vil fort kunne snus til gevinst når markedet snur. Da vil kredittpåslagene falle igjen og en god forvalter vil tilpasse seg slik at gevinsten for kundene vil bli så stort som mulig, sier Jane.

Lys i tunnelen

Den sterke turbulensen i rente- og kredittmarkedene rammer alle norske pengemarkedsfond, som har tilsvarende mandater som SKAGEN Høyrente. Fallet i også denne delen av fondsmarkedet har hatt stor negativ påvirkning. Men det kan være tegn til at dette er i ferd med å stabilisere seg.

- Husk erfaringene fra finanskrisen som var den siste lengre perioden med negativ avkastning i pengemarkedsfond. Da kom fondene raskt tilbake til positiv avkastning som var høyere enn den generelle innskuddsrenten når verden var tilbake i hverdagen igjen. På morgenkvisten i dag ble jeg kontaktet av meglere som sier de leter etter selgere av bankpapirer i de løpetidene vi eier. Det er et godt tegn, sier Jane.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha. Ta kontakt med oss på:

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up