Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Enda mer normale tider

Her om dagen opplevde jeg å stå fast i trafikken i Stavanger. Så fort har vi tilsynelatende vendt tilbake fra det som virket som en roligere og kanskje vennligere tid – tiden hvor alle satt på hvert sitt hjemmekontor ser ut til å være bak oss. Opprinnelsen til viruset er fortsatt ikke avklart, heller ikke hvordan vi kan slå det tilbake på lang sikt. Derfor må vi nå finne en passende balanse mellom å sikre befolkningens helse, og  på samme tid sikre økonomien. Den tynne fernissen av enighet som rådet i politikken en periode forsvinner. Igjen ser vi de mer tradisjonelle skillelinjene. Kina rasler med sablene i sør mot India og mot øst mot Taiwan. For ikke å glemme Hongkong. Våre amerikanske venner strever med dyptgående og historiske problemer som forsterkes av pandemien og av en administrasjon som trolig ikke er i stand til å tilby det visjonære lederskapet som er nødvendig i den situasjonen landet befinner seg i.

Ved første øyekast ser det ut til at kapitalmarkedene er tilbake til nivået ved starten av året. Dette virker løsrevet fra den virkelige økonomien. Den umiddelbare trusselen om en ny depresjon har avtatt, det er tydelig at noen bransjer og sektorer vil slite med å hente seg inn igjen i overskuelig fremtid - kanskje aldri. Det er vanskelig å generalisere, vi trenger en mer detaljert tilnærming.

Hva har vi lært?

Hva har vi lært av de siste månedene med globale problemer? Kontoret er ikke dødt, men det endrer seg. Viktigheten av forretningsreiser var kanskje overvurdert. Godt lederskap blir aldri umoderne, særlig når man tar tak i, og løser utfordringer. Verdier er viktig, og de selskapene som under pandemien evnet å vise sin samfunnsnytte har styrket sin posisjon. Vi jobber best, og er lykkeligst når vi alle drar lasset sammen, hvor alle tar del i fellesskapet som er grunnleggende for oss mennesker.

Våre innledende analyser av hvordan kundene har agert i denne perioden viser at de som holdt seg til den opprinnelige planen klarte seg best, særlig hvis de tok en sjekk mot mulige scenarier med rådgiveren sin. I tillegg har kundene satt pris på den økte digitale samhandlingen fra webinarer og andre nettbaserte verktøy. Likevel er personlige møter fortsatt viktig for mange, og SKAGENs kontorer er igjen åpne og rådgiverne  tilgjengelige for møteavtaler.

Den grønne oppturen

Pandemien har også satt nytt søkelys på bærekraft. Miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål (ESG) blir stadig viktigere når investorene skal ta sine beslutninger. ESG-området er tett befolket og høylytt akkurat nå og ikke alt er like troverdig. For SKAGEN handler det ikke om å demonisere oljeindustrien i Stavanger, en industri som har bidratt til både SKAGENs og våre kunders fremgang. Det handler mer om å oppmuntre sektorer og bedrifter til å ta i bruk mer bærekraftige fremgangsmåter, samt å sikre at de opprettholder ansvaret sitt overfor aksjonærer, ansatte, miljøet og samfunnet. Fremgangsmåten vår kombinerer eksklusjon av investeringer i selskaper som ikke oppfyller våre krav, integrasjon og aktivt engasjement. Det forventes i dag  at  en fondsforvalter som SKAGEN tilpasser seg kravene til neste generasjon av sparere og pensjonister. Vår kvartalsvise bærekraftrapport gir god innsikt i effektene av pandemien, i tillegg til en redegjørelse for hvordan vi engasjerer oss i porteføljeselskapene våre.

Innhentingen – et langsiktig perspektiv

I en nylig rapport fra Bank of America Global Fund Manager Survey for April 2020, skriver de at investorene ser fem typer innhentingsscenarier: V-formet (15%), U-formet (52 prosent), W-formet (22 prosent) eller andre (3 prosent). Uansett om du vurderer markedet som underpriset eller overpriset, skaper denne usikkerheten muligheter. Vi har ingen ambisjon om å time markedet. Vi ønsker å stenge støyen ute og fokusere på vår grundige investeringsprosess.  Vi jobber med å finne gode selskaper som gjør det bra over tid målt mot en rekke økonomiske utfall. Dette er vår hovedoppgave i SKAGEN og vi forsikrer deg at vi er svært dedikert til den.

Koronavirus

Markedene i november: Veksten holdt nesten hele måneden

Den kraftige veksten i de globale aksjemarkedene preget store deler av november, helt til en ny ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Koronavirus

- Et merkelig år

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Små selskaper, stor avkastning?

I sommer skrev jeg om det rekordstore gapet mellom vekst- og verdiaksjer. Etter at nyheten om en ...

Slik kommer du over seksmåneders-veggen

I over seks måneder har vi levd med utfordringene fra den globale pandemien. Denne milepælen er ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up