Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Kinesisk børsfall skaper muligheter

Hvordan påvirker utviklingen i Kina SKAGEN Kon-Tiki? 
Det påvirker forholdsvis lite. I SKAGEN Kon-Tiki har vi i lang tid hatt lav vekting mot kinesiske aksjer. Den kraftige stigningen i april og mai gjorde at vi valgte å selge ut da overvurderte aksjer slik at vekten ble enda mer redusert. Andelen kinesiske aksjer (internasjonale H-aksjer) utgjør akkurat nå rundt 6,6 prosent av fondet, mot omkring 25 prosent for MSCI Emerging Markets Index.

Hva tror du om utviklingen i Kina fremover?
Utviklingen i den kinesiske økonomien er usikker. Ingen hadde regnet med at overgang fra en investerings- og varetung økonomi til en service-dominert, miljøvennlig økonomi ville bli problemfri. Resultatet av det ser vi utslagene av nå. Markedsverdien av H-aksjer er tilbake der det var i begynnelsen av året, slik at det igjen burde være mulig å finne undervurderte kinesiske selskaper.

Hva blir konsekvensen totalt sett?
Både aksjemeglere, banker og nyslåtte aksjebaroner får en smell. De som solgte på vei opp, sitter nå med billige kontanter og gnir seg i hendene. Fundamentalt får det neppe store effekter, bortsett fra at pengepolitikken vil bli lettet enda mer enn ventet. Det vil være bra for gjeldsatte selskaper og eiendomsspekulanter. Eierskap av aksjer i Kina er ikke så utbredt at det burde skape problemer, som ikke var der fra før aksjemarkedet begynte å falle.

Hva tror du om mulighetene til å finne investeringer i Kina nå?
Det er i oppgangstider man skal være fryktsom, i nedgangstider dristig. Det dramatiske nissehatt-lignende forløp har vi sett før, senest i 2007. Det skyldes i hovedsak at markedene er regulert på en kluntete måte, man tuklet for lite med marginreguleringer på vei opp, og reguleringsmyndighetene fikk panikk på vei ned. Oppturen i det lokale markedet skyldtes en likviditetsboble, og nedturen skyldes at selskapene ble for dyre og at likviditeten tørket opp. Slike situasjoner innbyr selvfølgelig ikke til tillit, hvilket gjør at rabattene nå er vesentlig større enn normalt. Det vil i sin tur skape nye muligheter.

På grunn av suspensjoner ved kursfall og manglende mulighet for investorer til hedging og short-salg flyttet handelen fra A-aksjer over til H-aksjer. Med et handelsvolum i Hong-Kong som utgjør en tidel av fastlandskina blir resultatet deretter. Forskjellen A- og H-aksjer blir rekordhøy – noe som igjen skaper gode kjøpsmuligheter for en langsiktig verdiinvestor som oss. 

Kina

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Kina

Kvartalsoppdatering: Aktive valg bidro i et tøft kvartal

Både de utviklede markedene og vekstmarkedene opplevde fall de siste tre månedene, men fire av fem ...

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ...

Slik finner SKAGEN Kon-Tiki verdi i vekstmarkedene

I likhet med de fleste andre markeder har også vekstmarkedene vært vanskelige jaktmarker i 2022. ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up