Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Oppsummering av innholdet

  1. Vekstmarkedene, som inkluderer Kina, tilbyr potensial for investorer som tør å ta risiko og har evnen til å utnytte volatiliteten i markedet for å oppnå gode avkastninger.
  2. SKAGEN Kon-Tiki er en aktiv og verdibasert forvalter som søker etter undervurderte selskaper som verdsettes lavere enn det våre analyser indikerer, uavhengig av størrelse eller popularitet.
  3. SKAGEN Kon-Tiki har oppnådd god avkastning ved å investere motstrøms i Kina, kjøpe aksjer under og etter pandemien da prisene var attraktive.
  4. Balanse og diversifisering av porteføljen er nøkkelen for å håndtere risikoen i vekstmarkedene, og SKAGEN Kon-Tiki fokuserer på å fordele midlene jevnt på selskaper som presterer godt i ulike miljøer og vekstscenarier.

I vekstmarkedene er volatilitet en kjent faktor. De ofte dramatiske svingningene i aksjemarkedet fører til store endringer, som kan være attraktive for erfarne investorer. I et volatilt marked reflekterer ikke selskapenes verdier på børsen alltid den underliggende verdien. Dette gjør vekstmarkedene til noen av de mest interessante markedene for investorer som søker gode og risikojusterte avkastninger.

I disse markedene kan man finne aksjer som er undervurdert og har potensial, dersom man analyserer selskapene grundig. Det er nettopp dette vi, som en aktiv og verdibasert forvalter, søker etter i SKAGEN Kon-Tiki.

Vi er ikke nødvendigvis bedre informert enn resten av markedet (iallfall ikke mye!), men vi har en litt annerledes tilnærming enn de fleste. I et utfordrende marked kan det være lønnsomt å gå mot strømmen og lete etter verdier andre steder enn der flertallet ser. De fleste større fond som investerer i fremvoksende markeder fokuserer hovedsakelig på store selskaper og vekst.

SKAGEN Kon-Tiki derimot, tar det motsatte standpunktet. Vi investerer i selskaper der vi, etter grundig analyse, mener at risikoen er lavere enn det markedet vurderer, uavhengig av selskapenes størrelse eller popularitet. Vi investerer også i selskaper der prisene er gunstige, selv når man tar hensyn til potensielle risikoer. Denne strategien har vist seg å være lønnsom i år. Ved utgangen av april oppnådde SKAGEN Kon-Tiki en avkastning på 15,7 % hittil i år sammenlignet med 11,5 % i referanseindeksen MSCI Emerging Markets. Det samme gjelder for en treårsperiode, der fondet oppnådde en avkastning på 9,8 % sammenlignet med 6,1 % i indeksen.

En overraskende vinner

Vekstmarkedene finnes på flere kontinenter, og for øyeblikket investerer SKAGEN Kon-Tiki i 15 markeder fra Chile og Brasil til India og Kina. Med tanke på den geografiske spredningen og den generelle nedgangen i Kina, der første kvartal opplevde en nedgang på over 3 %, kan det være overraskende at det var tre kinesiske posisjoner som presterte best for SKAGEN Kon-Tiki i årets første måneder.

Men strategien som har ført til suksess i Kina, gjenspeiler SKAGENs motstrøms investeringsmetode. Vi kjøpte aksjer i Kina under og etter pandemien, mens mange andre investorer flyktet fra regionen. Plutselig ble prisene attraktive, og det er nettopp disse motstrøms investeringene som har gitt oss avkastning i år.

Kinainvesteringer går bra

Nesten alle våre 13 posisjoner i Kina, Taiwan og Hongkong har prestert positivt i år, til tross for nedgangen i selskaper som Alibaba den siste måneden. Likevel betyr ikke dette at vi er forpliktet til å investere i Kina. I år har vi faktisk solgt mer i Kina enn vi har kjøpt. Dette skyldes ikke at vi ikke tror at den kinesiske økonomien vil bli bedre. Vi mener bare at også andre investorer etter hvert har innsett at Kina vil komme tilbake på rett spor. Dette har ført til at noen av våre posisjoner har steget mer enn det underliggende selskapets verdi kan rettferdiggjøre. Da er det på tide å ta farvel.

Aktiv forvaltning handler nemlig ikke bare om å kjøpe billig, men også om å avslutte posisjoner når risikoen blir for stor i forhold til mulig gevinst. Det handler om å opprettholde fokus på strategien, uavhengig av medienes eller kundenes bekymringer. Spesielt når det er turbulens i markedet. Kundene overlater forvaltningen til oss fordi de trenger noen som kan ta de vanskelige valgene.

Balanse er nøkkelen

Det er ingen hemmelighet at vekstmarkedene beveger seg raskt opp og ned. Men risikoen som disse bevegelsene uunngåelig medfører, kan reduseres gjennom nøye balansering av porteføljen.

Det er ikke tilstrekkelig å legge alle eggene i én stor inflasjonssikret kurv, men det er heller ikke lurt å jage vekst med bind for øynene. I SKAGEN Kon-Tiki fokuserer vi alltid på å fordele midlene relativt jevnt på selskaper som presterer godt i en lavinflasjonsmiljø, selskaper som trives i et høyinflasjonsmiljø, og selskaper som presterer godt i ulike vekstscenarier. Den eneste risikoen du virkelig ikke kan diversifisere deg bort fra i en portefølje, er å ha betalt for mye for en aksje. Alt annet kan utjevnes.

Klar for det som måtte komme

I juni i fjor opplevde vekstmarkedene en dramatisk nedgang. SKAGEN Kon-Tiki lå betydelig bak referanseindeksen. Men nå er vi foran. Dette er verdt å huske neste gang markedet går nedover. Det er sjelden en permanent tilstand. Ingen kan spå resultatet av tyrkiske valg, eller om Xi Jinping vil gjennomføre truslene mot Taiwan i løpet av de kommende årene. Men SKAGEN Kon-Tikis portefølje gjenspeiler det vi tror på - uten å satse alt på én mulighet.

Investering i vekstmarkeder kan være dramatisk. Derfor er det viktig å fokusere på diversifisering, opprettholde en konservativ vurdering av verdsettelsen - og ikke minst, ha mot og tålmodighet. SKAGEN Kon-Tiki har over 20 års erfaring, og vi har klart oss gjennom mange kriser i fremvoksende markeder i løpet av den perioden. Vi skal gjøre vårt beste for å stå imot de kommende også. 

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up