Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

SKAGEN Global: Slitesterk og utholdende

Globale aksjer har virkelig kjørt berg og dalbane hittil i år, og det er få tegn til at svingningene vil minske når vi nå går inn i sommeren. Markedet (og Vesten) reagerte kraftig på Russlands krig mot Ukraina i februar, og det er økende bekymring for hvordan konflikten påvirker inflasjonen. Prisene på energi og mat fortsetter å stige og effekten på økonomien er udiskutabel. Aksjer tilbyr vanligvis en god beskyttelse mot inflasjon, men investorer frykter at fallende kjøpekraft kan føre til en resesjon, særlig hos selskaper som nå møter økende kostnader. Sentralbankene øker i tillegg rentene kraftig i et forsøk på å kjøle ned økonomien.

Denne bekymringen har tvunget globale aksjer ned nær 12 prosent hittil i år, og inn i det som kalle bear market, eller bjørnemarked om du vil[1]. For SKAGEN Global har 2022 vært spesielt utfordrende. Fondet ligger rundt 7 prosentpoeng bak indeks, likevel er porteføljen godt posisjonert for å hjelpe andelseierne til å "bli rik sakte". Fondets avkastning over den anbefalte minimumsperioden på fem år er solide 10,7 prosent i årlig gjennomsnitt, sammenlignet med referanseindeksens 11,4 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Global gitt 13,6 prosent i årlig gjennomsnitt, mens indeksen har gitt 15,2 prosent[2].

Etter et enestående godt år i 2021, med en avkastning på 34 prosent, hele 12 prosentpoeng bedre enn indeks, bør et år med tilbakegang ikke være avskrekkende. Historisk har fondet slått referanseindeksen med god margin i perioder etter tidligere bear markets. Det gir grunn til optimisme når aksjemarkedene begynner å hente seg inn.

imageeuaz.png

Solid portefølje

Mer betryggende er det at porteføljeselskapene leverer godt. Resultatene for første kvartal har generelt vært solide og investeringsideene er uforandret. En fordel med en konsentrert portefølje på 30 selskaper er at vi kan overvåke dem nøye, mens vårt langsiktige eierskap innebærer at vi forstår markedene og utfordringene de står overfor.

I tråd med fondets langvarige investeringsprosess er alle posisjoner analysert og bygget nedenfra og opp, basert på porteføljeforvalternes vurdering av hvordan selskapene vil klare seg i en rekke ulike makroscenarier. De gir også eksponering mot attraktive investeringstema som vekstmarkeder, livskvalitet, familieeierskap og strukturelle vinnere.

Den geografiske eksponeringen i porteføljen, basert på hvor selskapene henter sine inntekter fra, er nå rundt 53 prosent i USA, 19 prosent i Europa, 2 prosent i Japan og 27 prosent resten av verden. Det viser hvor spredt investeringene er spredd.

Et nylig tilskudd er Dollar General, den amerikanske retailkjeden med over 18.000 utsalg, for det meste på landsbygda i USA. Selskapet vokser raskt, særlig i vest og midt-vesten. Inntjeningen vokser raskt og kostnadene ved nye butikker er tjent inn etter to år. Ledelsen i selskapet er også svært bra, med betydelig eierskap i bedriften. Det er en av de gjennomgående temaene i porteføljen. Dollar General har prestert relativt bra i år med en kursøkning på 14 prosent, mot et fall på 22 prosent for retailsektoren generelt i USA[3].

I et større perspektiv mener vi at SKAGEN Globals porteføljeselskaper har betydelige konkurransefortrinn i sine respektive bransjer. Selskapene er mer enn dobbelt så lønnsomme som indeksen (median ROE på 29 prosent mot 13 prosent for indeks, og EBIT-margin på 34 prosent mot 14 prosent for indeksen). Det betyr at de også er godt posisjonert til å stå imot prisøkninger i et inflatorisk miljø.

På samme måte vil våre selskaper være godt i stand til å gi meravkastning dersom vi havner i resesjon, takket være deres relativt gode balanser. Analyser av evnen til å håndtere gjelden viser at porteføljen er mye sunnere enn den bredere indeksen (median nettogjeld/EBITDA på 0,7x mot 1,3x, og rentedekning på 22x mot 7x). Dette er en klar fordel dersom etterspørselen faller på grunn av en økonomisk nedtur og rentene fortsetter å stige.

Økende avkastning

Ingen vet når de globale aksjemarkedene vil stabilisere seg, særlig når usikkerheten rundt den globale økonomien og krigen i Ukraina vedvarer. Vi vet at markedene har falt relativt langt allerede og at verdsettelsene nå er mye mindre overdrevne enn de var før korreksjonen. Det er ofte den beste indikatoren for fremtidig avkastning.

SKAGEN Globals porteføljeforvaltere gikk nylig gjennom utsiktene for porteføljen og de mener at porteføljen har 72 prosent oppside på 2-3 års horisont. Det er opp fra rundt 25 prosent ved starten av året. Nedsidebeskyttelsen kommer fra selskapenes sterke balanser og konkurransefortrinn. SKAGEN Global er godt plassert for langsiktig verdiskaping og i posisjon til å bidra til at andelseierne når sine investeringsmål som en sentral del av deres investeringsporteføljer.

Referanser

[1] Kilde: MSCI. MSCI ACWI i EUR per 24/06/22
[2] Kilde: SKAGEN, i NOK per 31.05.2022
[3] 31/12/21 –24/06/22 (Dow Jones U.S. Retail Index brukt for sektoravkastning).

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up