Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

SKAGEN Vekst: Fokus på selskapsstyring gir uttelling

Vi mener at mange investorer har en altfor forenklet tilnærming til ESG, og at de heller ser på selskapers nåværende bærekraftrangering enn på forventede ESG-forbedringer. Utover å sørge for at selskaper som vi har eierandeler i, oppfyller SKAGENs eksisterende ESG-krav, ser vi nesten utelukkende på fremtiden under analyseprosessen. Etter vår mening er det ikke mye som skiller ESG fra andre komponenter i verdsettingsprosessen. Aksjekursen gjenspeiler gjerne informasjon som allerede er kjent, så det er faktorene som endrer fremtidig inntjening og/eller fremtidige risikopremier som driver grunnleggende verdiskaping.

Åpen og gjennomsiktig kommunikasjon er avgjørende

Gjennom årene har vi ofte sett at selskaper som er lite populære i det offentlige markedet, gjerne lider av mangelfull eller utilstrekkelig kommunikasjon med andre interessenter. SKAGEN har fra første stund lagt vekt på åpen og gjennomsiktig kommunikasjon både med kundene våre og selskapene vi er aksjonærer i. Etter vår mening er en stor grad av åpenhet overfor aksjonærene viktig for god selskapsstyring. Forbedring og styrking av selskapsstyringen har ofte gitt gode resultater både i form av avkastning til kunder og bedre risikostyring.

Fra vårt ståsted på eiersiden har vi i en rekke tilfeller vært i stand til å hjelpe selskaper med å utvikle virksomheten, og vi har også kunnet utøve press når det har vært behov for endring. Som et resultat av dette har vi sett at åpenheten gradvis har blitt bedre over tid, og at både ledelse og styre er mer åpne for aksjonærenes kommentarer når de blir riktig fremlagt.

Bonheur: aktivt engasjement forbedrer åpenheten

De siste tre årene har vi hatt tett dialog med ledelsen og hovedeieren i Bonheur, et norsk holdingselskap vi har en langsiktige eierandel i, som eier en rekke selskaper innen energi, shipping og andre sektorer. Selskapet har i løpet av det siste tiåret foretatt grunnleggende, positive endringer i virksomheten.  Bonheur er likevel fortsatt noe misforstått av store deler av markedet. Mye av negativiteten rundt selskapet skyldtes delvis deres historiske engasjement, kompliserte krysseierskap og mangel på generell informasjon til aksjonærene. Vi tok opp informasjonsmangelen på møter med ledelsen, og fremhevet også den noe uvanlige driftsstrukturen til selskapet samt den ukonvensjonelle styresammensetningen sammenlignet med andre norske, børsnoterte selskaper.

Etter tre års samarbeid fremstår selskapet som mye mer åpent og fremoverlent når det gjelder innsyn i transaksjonene til relaterte parter og annen selskapsrelatert informasjon. På forespørsel fra aksjonærene offentliggjorde Bonheur mer detaljert informasjon om selskapets valgkomité og styresammensetning i sin årsberetning for 2019, noe som bidro til å tydeliggjøre selskapets styringsstruktur.

I løpet av det siste året har selskapet også lansert etterlengtede og høyt verdsatte kvartalsvise presentasjoner. De publiseres på nettet sammen med presentasjoner av underliggende selskaper og eierandeler på engelsk for et voksende publikum av internasjonale aksjonærer. Selv om Bonheur har gjort store fremskritt i tilgjengeliggjøring av og vilje til å dele informasjon med interessenter, tror vi fortsatt at selskapet kan gjøre mer på dette feltet, og at markedet ville sette pris på ytterligere rettidig informasjon.

Til syvende og sist er det ikke god selskapsstyring og tilgang på bedriftsinformasjon i seg selv som skaper et vellykket selskap, men et sterkere investorforhold kan bidra til å løfte disse elementene og dermed øke verdien av selskapet i det bredere markedet.

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up