Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Årsrapport ESG: Bærekraftige investeringer er i endring

Da jeg begynte på førskolen, tilbake i steinalderen ifølge mine kollegaer, serverte de en liten glassflaske med melk i frokostpausen. Senere ble det bestemt at glass var uøkonomisk, og flaskene ble byttet ut med plundrete pappkartonger, oppfunnet av en smart svenske, tror jeg. Senere vurderte man at plast var enda bedre økonomisk, selv om vi i ettertid ser at det har ført til en rekke nye problemer. Det virket som at forskerne ikke klarte å bestemme seg. Faktisk er det de senere årene stilt spørsmål ved om melk i det hele tatt er sunt. Så inkonsekvent er verden.

Det same ser ut til å gjelde for bærekraft. Først ble vi fortalt at elbiler var løsningen. Deretter at dette kun var sant hvis vi kjørte dem lenger enn 65.000 amerikanske miles[1] - som kan være en utfordring gitt elbilenes reduserte rekkevidde, særlig om vinteren. Så fikk vi beskjed at det handlet om energikilden, den måtte være fornybar. Det var helt fint for Norge, helt til vi begynte å eksportere kraft til Europa.

Ikke stol på forskningen

Dersom forskningen ikke er å stole på, hvordan skal vi da bestemme hva som er bærekraftige investeringer, og hva som ikke er det? Sannheten er at vi ikke følger eller stoler på de siste antatt forskningsbaserte overskriftene som roper mot oss fra avisene. Vi tar ikke nødvendigvis alle data fra tredjeparter og såkalte eksperter for god fisk. Vi gjør egne analyser for å komme frem til vår egen vurdering av hvordan det virkelig forholder seg. Dette har vi gjort i respekt for bærekraft i mange år. Det som er nytt det siste året med innføringen av nye regler, er i hvor stor utstrekning vi må dokumentere dette og rapportere til våre kunder og distributører.

Denne rapporten viser vår samlede tilnærming til bærekraftige investeringer. Den er ikke basert på markedsføringstriks eller uoppnåelige påstander – vi baserer rapporten på grundige analyser for å virkelig forstå de (få) selskapene vi investerer våre og kundenes penger i. Dette er SKAGENs tillitsløfte.

God lesning!


[1] Se foredraget til Mark Mills "The energy transition delusion" på Nyttårskonferansen 2023

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up