Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

- Vil revolusjonere lakseoppdretten

Det var en uvanlig investering for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki, da de bestemte seg for å gå inn i det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire i 2017. Selskapet hadde kommet langt i å løse mange av utfordringene ved landbasert lakseoppdrett, en oppdrettsform som er mer bærekraftig siden det ikke forurenser havet og fiskehelsesituasjonen forbedres kraftig.

- Vi investerte i Atlantic Sapphire på et tidligere stadium enn vi normalt sett gjør. Men vi så en unik mulighet til å være med på å investere i et spennende selskap med potensial til å revolusjonere lakseoppdretssektoren, sier Cathrine.

Kraftig kursøkning

Siden SKAGEN Kon-Tiki investerte i selskapet for et drøyt år siden har aksjen steget med 150 prosent. Atlantic Sapphire har i mellomtiden blitt notert på Merkur Markets.

- Da vi kjøpte oss inn med 10 prosent av selskapet kom blant annet DNB med på lånesiden. Det var et godt tegn siden de har mye kompetanse om næringen. Men det viktigste for oss var menneskene som står bak. Johan Andreassen har drevet i bransjen hele yrkeslivet sitt og har en enorm kompetanse. Han har investert betydelige summer i selskapet, så han er i samme båt som aksjonærene, sier Cathrine Gether.

Landbasert oppdrett

Atlantic Sapphire ble startet i 2010 av nordmenn og lakseentusiaster Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik. Deres kongstanke har vært å drive lakseoppdrett på en mer bærekraftig og mindre forurensende måte. De bygget et landbasert oppdrettsanlegg i Danmark, basert på resirkulasjonsteknologi. Laksen svømmer fritt i motstrømsbasseng, noe som ligner mer på villaksens oppvekst. Laksen vil aldri være disponert for verken sjølus eller annen fiskesykdom. Avfallet fra anlegget blir gjort om til gjødsel og biogass. På den måten blir omgivelsene mye mindre skadelidende, og fisken er fri for antibiotika og mikroplast.

- Det er helt klart Atlantic Sapphire som er kommet lengst innen landbasert lakseoppdrett. De har prøvd og feilet, men de har lyktes i å produsere laks av beste kvalitet. Etter å ha brukt anlegget i Danmark som testbase, er de nå i ferd med å etablere et enormt anlegg i Miami hvor målet er å produsere 90 000 tonn laks, forklarer Gether.

Lokal produksjon

Atlantic Sapphire er det selskapet som har kommet lengst med landbasert oppdrett, en produksjonsform som har en rekke fordeler. I tillegg til mindre lokale utslipp og friskere fisk, flytter man produksjonen nærmere forbrukerne.

- Endelig kan man produsere fisken der markedet faktisk er. Man slipper å frakte laksen med fly over Atlanteren og det sparer både fraktkostnader og miljøet. I tillegg sparer man mange dager på frakt og fisken kommer mye ferskere frem til sluttforbruker, forklarer Cathrine.

Oppdrettsanlegget til Atlantic Sapphire ligger i Miami, som er en absolutt fordel. «Made in America» er viktig for det amerikanske markedet. For innsatsen har selskapet fått mange utmerkelser fra ulike miljøorganisasjoner.

Selskapet har fått innvilget patent på den unike prosessen hvor brakkvann pumpes opp og renset avfallsvann pumpes ned i grunnen, hvor det renses naturlig.

 I Miami har lakse-eggene nå blitt sluppet ut i anlegget, noe som i seg selv var en stor milepæl ettersom det har vært et enormt byggeprosjekt frem til nå. Fortsetter selskapet å levere ifølge planen fremover, har vi bare sett begynnelsen av noe som vil kunne revolusjonere bransjen. Selv etter en veldig hyggelig aksjekursutvikling ser vi fortsatt på dette som en langsiktig investering. Den skal mangedobles i pris på grunn av det enorme potensialet i en bransje hvor konvensjonell oppdrett sliter med å vokse på grunn av regulering og biologiske problemer samtidig som etterspørselen etter laks vokser. De ligger mange år foran alt annet vi har kommet over av landbaserte prosjekter, forteller Cathrine.

Les også

Ansvarlige investeringer i SKAGEN

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up