Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

SKAGEN m2: Viktigheten av bærekraft for datasenter

Ifølge Lancaster University[i] i Storbritannia står internettets karbonfotavtrykk – inkludert driften av selve internettet og alle enhetene som bruker det – for 3,7 prosent av alle globale drivhusutslipp, og dette tallet forventes å fordobles innen 2025. Bare datasentrene rundt om i verden antas å utgjøre 1 prosent av de samlede drivhusutslippene.

Switch: 100 prosent drevet av fornybar energi

I 2020 gikk SKAGEN m2 inn i Switch Inc., et amerikansk selskap som tilbyr teknologiinfrastruktur gjennom eierskap og drift av en rekke datasentre. Selskapet har i nesten et tiår hatt som mål å avkarbonisere Scope 2-utslippene sine, med andre ord utslippene fra selskapets energiforsyning. Siden 2016 har Switch redusert Scope 2-utslippene sine via kontrakter og innkjøpsavtaler for fornybar energi med lokale strømleverandører, og kan derfor skilte med at virksomheten nå er 100 prosent drevet av fornybar energi. Fra og med 2020 er karbonutslippene fra Switch 0 m/t, sammenlignet med de 340 millioner tonnene med indirekte karbonutslipp selskapet anslår at de ville ha generert dersom de hadde fortsatt å bruke elektrisiteten som var allment tilgjengelig fra det lokale strømnettet. 

Denne viktige milepælen innebar mer enn å inngå en avtale med en lokal strømleverandør. En av de største utfordringene var først og fremst å sikre et mer gunstig politisk rammeverk. Selskapet gikk i aktiv dialog med lokale myndigheter for å pakke ut og forenkle forskrifter og lover som kompliserte innføringen av og reglene rundt energibruk.

Switch startet «Energy Choice»-initiativet for å fremme energikunders rettigheter, enten de var bedriftskunder eller privatpersoner, til å ta sine egne energivalg. I 2020 ble dette initiativet lovfestet i Nevada, der energiselskaper nå er forpliktet til å sørge for at en viss andel av strømmen kommer fra fornybare energikilder, og at denne andelen må være oppe i 50 prosent innen 2050.

Fornybar energi er et nøkkelkrav for kunder

Etter hvert som ESG-hensyn får stadig høyere profil, blir fornybar energi i økende grad et nøkkelkrav for kunder som er ute etter å leie datasenterplass. Økt energieffektivitet er den beste måten å være bærekraftig på, siden den grønneste energien er den som aldri forbrukes. Med sine patenterte innovasjoner innen design, datakraft, kjøling og lagringstetthet kan Switch drive datasentrene sine med bransjeledende energieffektivitet. Switch er en bransjeleder innen energieffektivitet («PUE») med en stabil gjennomsnitts-PUE på 1,23. PUE er et mål på energieffektivitet som fastsettes av forholdet mellom det totale effektuttaket til et datasenter og effektuttaket til IT-utstyret. Jo lavere tall, jo bedre, og en PUE på 1,0 er perfekt.

Switch tar også hensyn til datasentrenes innvirkning på lokalsamfunnene rundt dem, for eksempel i form av vannforbruk. Et av tiltakene Switch leder er utviklingen av et rørsystem for avløpsvann med en kapasitet på nesten 5 millioner kubikkmeter på Citadel Campus i Reno (en region med høy vannrisiko) i det nordlige Nevada. Med dette systemet kan selskapet drifte anlegget med 100 prosent resirkulert avløpsvann, og samtidig eliminere kjemikalier fra vannet.

Høyeste Greenpeace-rangering

Switch fortsetter arbeidet med å sikre bærekraftig internettvekst, og på grunn av dette har selskapet fått den høyeste rangeringen på tvers av alle selskapsklasser i Greenpeace-rapporten «Clicking Clean». Switch er også det eneste av 180 selskaper i S&Ps globale telekommunikasjonskategori som har oppnådd høyeste miljørangering.

I SKAGEN m2 mener vi at Switch er en av de «reneste» måtene vi kan få utbytte av den raske veksten i skytjenester på. Ettersom alle data må analyseres, behandles og administreres, spiller det økende behovet for datakapasitet og lagringstetthet på Switch’ styrke. Takket være bedriftens sterke bærekraftprofil mener vi at Switch er en mulig fusjonskandidat, men enda viktigere er det at selskapet har redusert risikoen, noe vi som fondsforvaltere vet å verdsette.

I tillegg til sin utmerkede bærekraftfremgang gjør Switch også gode fremskritt når det gjelder samfunnsansvar og styringsarbeid. Som et eksempel har Switch tegnet privat helseforsikring for alle ansatte og deres familiemedlemmer, og både kjønnsfordeling og mangfold er godt ivaretatt i både ledelse og styre. 

Referanser

[i] https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up