Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
4 min lesing

Seks måneder ved roret i SKAGEN Vekst

26. oktober 2018

Det var en erfaren danske med solide røtter i SKAGEN som overtok ansvaret for det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst i april i år. Søren Milo Christensen ble hentet fra forvalterteamet i SKAGEN Global, hvor han forvaltet globale aksjer i mer enn åtte år. Utpekt til å holde kontinuiteten i SKAGENs eldste fond har han samtidig en klar holdning til hvordan fremtidens verdibaserte aksjeportefølje bør se ut.

Jakten på undervurderte selskaper

En av de store utfordringene på aksjemarkedene nå er å finne de undervurderte og underanalyserte selskapene. Særlig hvis man kun leter blant de største og mest likvide selskapene. Det har ført til at Søren og hans team har justert porteføljen det siste halvåret. Nå består den av i underkant av 50 selskaper.

- Siden april har vi økt antall posisjoner i porteføljen for å gi plass til flere mindre og mellomstore selskaper. Det gir oss bedre muligheter til å finne de undervurderte selskapene som ikke har samme analysedekning som de største selskapene. To aktuelle eksempler er den Hong Kong-baserte hotellkjeden Shangri La og det koreanske forsikringsselskapet Korean Re. Felles for disse selskapene er at de har en stor strategisk eier. Det betyr at likviditeten i aksjen er betydelig mindre enn det man ser hos andre selskaper av samme størrelse. Av den grunn får de ikke samme oppmerksomhet fra analytikere og institusjonelle investorer, sier Søren Milo Christensen.

Klassiske nordiske SKAGEN Vekst investeringer

Størrelse er ikke alltid en garanti for å havne på analytikernes radar. Det er et annet nytt selskap i SKAGEN Vekst et eksempel på. Norske Orkla er i ferd med å snu utviklingen, uten at markedet har forstått det ennå.

- Orkla er et klassisk eksempel på den type virksomheter vi leter etter i SKAGEN Vekst. Her har vi et selskap med stort potensial til å forbedre inntjeningen. Etter å ha ryddet opp i selskapsstrukturen med å selge virksomheter utenfor kjerneområet kan ledelsen nå for alvor fokusere på å øke inntjeningsmarginene og bedre kontantstrømmen, sier Christensen.

Store svingninger skaper muligheter

Det siste halvåret har faren for handelskrig og økende oljepriser naturligvis også satt sitt preg på porteføljen til SKAGEN Vekst. Særlig har noen av de sykliske aksjene vært påvirket av uroen. Det er viktig å se forbi markedsstøyen og se på den grunnleggende utviklingen i investeringscaset. Markedsutviklingen har også ført til noen utskiftninger i porteføljen.

- Noe av det første vi gjorde da vi overtok ansvaret var å dra ned eksponeringen mot sykliske aksjer. Det viste seg fort å være en god beslutning. Så langt i 2018 har året vært utfordrende for sektorer som transport, industri og råvarer. Det har til gjengjeld ført til at prisen på en rekke sykliske selskaper har kommet ned til et attraktivt nivå. Det har gitt oss mulighet til å øke eksponeringen i eksempelvis AP Møller Mærsk, Golden Ocean og Flex LNG til svært attraktive priser, sier Søren.

Forsiktig optimisme resten av året

Porteføljeteamet i SKAGEN Vekst vil fortsatt fokusere på tradisjonell verdibasert forvaltning. Med et sterkt fundament i nordiske selskaper, kombinert med de beste investeringsmuligheter i de globale aksjemarkedene, fortsetter fondet å skape stabil langsiktig avkastning.

- Vi er fortsatt forsiktig optimistiske for resten av 2018. Det stemmer at aksjemarkedet i videste forstand har steget mye siden finanskrisen, men det er store underliggende forskjeller. Det er ingen tvil om at enkelte deler av IT-sektoren ser relativt dyr ut. Derfor har SKAGEN Vekst ingen eksponering mot de populære FAANG-aksjende (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google). Motsatt er det en rekke sektorer som ikke har levert avkastning de siste ti årene. Vi ser stort potensial i selskaper som Northern Drilling, Golar LNG og Flex LNG, selv med en begrenset global vekst. Tilsvarende er vi opptatt av å investere i selskaper som kan øke inntjeningen for egen maskin. Orkla, AIG og Citigroup er eksempler på selskaper med stort potensial for å redusere kostnader, sier Søren Milo Christensen.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up