Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Noen aktive forvaltere er mer aktive enn andre – heldigvis!

2010-tallet var ikke morsomt for aktive forvaltere. Pilene pekte nedover, og i verste fall direkte mot konkurs. Denne triste tendensen snudde endelig i 2022, og de aktive forvalterne opplevde sitt beste år siden 2009. Den mindre gode nyheten var imidlertid at mer enn en tredjedel av de aktive aksjeplukkerne likevel ikke slo indeksene sine[1], noe som avslører et fortsatt utfordrende miljø for aktive forvaltere på verdensbasis. Men 62 prosent av de aktive forvalterne klarte faktisk å slå indeksene sine i fjor, akkurat som en andel av aktive forvaltere har klart det i de foregående årene. La oss se på hva som kjennetegner disse forvalterne. For akkurat som det – med millioner av forskjellige indekser – er forskjell på passive forvaltere, er det også stor forskjell på aktive forvaltere. Og spesielt på tre punkter skiller de mest vellykkede seg ut. De beste kjennetegnes ved:

  • Høy aktiv andel
  • Langsiktighet
  • Stor tro på de beste ideene

Høy aktiv andel

Begrepet "aktiv andel" ble først introdusert i en stor studie i 2006 og beskriver andelen av en portefølje som avviker fra indeksen. Her undersøkte en gruppe forskere hvordan 2.740 amerikanske fond hadde prestert mellom 1989 og 2003. De konkluderte med at selv om det gjennomsnittlige aktivt forvaltede fondet underpresterte, så overpresterte de mest aktive fondene, altså de som avvek mest fra indeksen, allikevel – også etter kostnader. Disse aktive avvikerne var kjennetegnet ved å ha en aktiv andel på mer enn 80 prosent. Undersøkelsen viste også at underprestasjonen blant de "mest passive av de aktive fondene" økte, jo nærmere de nærmet seg indeksen sin (og meravkastningen ble dermed spist opp av gebyrer).

Konklusjonene fra den opprinnelige studien har blitt bekreftet flere ganger siden – også i større studier. ESMA analyserte derfor 5.400 EU-baserte fond som investerte i selskaper av alle størrelser mellom 2010 og 2018, hvoretter de konkluderte med at "mindre aktive fond presterer ikke bare dårligere, de er også nesten like dyre som de svært aktive fondene."

Det handler altså om å være virkelig aktiv, og i hvert fall om å unngå de fondene som kaller seg aktive, men som egentlig er skap-indeksnære fond, hvor aktiv andel er nede mellom 20-60 prosent. For de ødelegger mest av kundenes verdi.

Langsiktig tilnærming

I forsøket på å forstå grunnen til at noen slår indeksen gang etter gang, har flere studier identifisert et klart trekk blant porteføljene til de best presterende aktive forvalterne: De tenker langsiktig. En uheldig konsekvens av den teknologiske utviklingen er nemlig at markedets deltakere i økende grad investerer kortsiktig. Algoritmebasert passiv investering kom frem i 1960-årene og kickstartet hyppigere handler. Som et resultat falt den gjennomsnittlige eierperioden fra åtte år den gang til mindre enn seks måneder nå.

Disse kortere eierskapsperiodene skaper muligheter for gode handler, for som langsiktig investor kan man utnytte feilprisede verdipapirer ved å tålmodig vente på en korreksjon – og samtidig dra nytte av reduserte handelskostnader. En studie fra 2014 viser at de beste avkastningene blant aktiv andel-porteføljene kommer når man har vært investert i fondene i mer enn to år[2]. Forskerne så på 288 amerikanske fond fra 1990 til 2013 og påviste at de mest aktive og langsiktige fondene genererte 2,05 prosent mer i avkastning årlig etter kostnader!

Tro på de beste ideene

I tillegg til at man selvfølgelig beholde aksjene over lengre tid, kan man også maksimere verdien ved å eie aksjene som del av en konsentrert portefølje. Det er allment kjent at man som forvalter bør diversifisere sin portefølje for å redusere risiko, men konsekvensen kan bli at et fond ender opp med å ligne indeksen for mye, og at de mange kjøpene og salgene får handelskostnadene til å stige unødvendig mye.

Dermed reduserer man potensialet for å levere det best mulige risikojusterte avkastningen. I en studie fra 2005 ble det vist en sammenheng mellom overbevisning og ytelse. Man undersøkte 1.771 aktivt forvaltede amerikanske fond mellom 1984 og 1999 og kunne konkludere med at de med de mest konsentrerte porteføljene – altså de fondene hvor forvalterne tydeligvis hadde investert med stor overbevisning - presterte 0,3 prosent bedre årlig etter kostnader i snitt[3].

Dette støttes av enda en studie fra 2021, som dykker ned i porteføljeforvalternes beste ideer. Her fant man at forvalternes favorittaksjer slo markedet så vel som forvalternes andre aksjer med mellom 2,8 prosent og 4,5 prosent[4].

Lysere tider

Ved å ha disse tre aspektene ved forvaltningen i tankene og se kritisk på ditt fondshus, i tillegg til selvfølgelig å sikre deg at din formue ikke forvaltes "skap-passivt", har du – i hvert fall historisk – kunnet øke sjansene dine for en solid avkastning.

Mye tyder på at markedsforholdene kan bli bedre for de aktive forvalterne. Du ser det allerede i prestasjonene blant de aktive forvalterne i 2022, og avslutningen på en periode med store kvantitative lettelser og en ny æra med et høyere rentemiljø bør jevne ut forskjellene ytterligere. Spesielt hvis den vedvarende høye inflasjonen tvinger investorene i retning av avkastning som kan slå, i stedet for bare å etterligne indeksen, i et forsøk på å beskytte sparingen deres og kjøpekraft.

SKAGENs aktive tilnærming

Siden SKAGEN ble etablert for tre tiår siden har vi vært en svært aktiv fondsforvalter, hvis investeringsfilosofi er sentrert rundt verdibasert aksjeplukking. Alle våre porteføljeforvaltere investerer velger selskapene de tror vil gi mest verdi for kundene, uavhengig av om de inngår i en indeks eller ikke.

Våre fond har ubegrensede mandater, og porteføljene har konsekvent høy aktiv andel på over 90 prosent, noe som rangerer dem blant de mest aktive i bransjen. Vi investerer med overbevisning i våre beste ideer for å skape konsentrerte porteføljer med vanligvis mindre enn 50 aksjer, der de ti største eierandelene representerer mellom en tredjedel og en halvdel av kapitalen.

Brede og fleksible mandater gjør også at våre porteføljeforvaltere kan utnytte markedets ineffektiviteter som skaper verdimuligheter på vegne av våre kunder. Dette inkluderer globale fremvoksende markeder (SKAGEN Kon-Tiki), globale små- og mellomstore selskaper (SKAGEN Focus), og globalt børsnotert eiendom (SKAGEN M²). Til slutt er vi langsiktige investorer. Våre fond har gjennomsnittlige eierperioder på over to år, og flere av våre posisjoner har vært i våre porteføljer i mange år, noen ganger tiår (SKAGEN Global).

Denne svært aktive tilnærmingen har resultert i sterke langsiktige resultater, til tross for motvinden for verdiinvestorer i de over ti årene etter den globale finanskrisen. Flertallet av våre fem aksjefond ligger foran sine respektive referanseindekser i ulike tidsperioder, blant annet siden oppstart.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte din rådgiver hvis du har spørsmål om hvordan SKAGEN gjør det.

Referanser

[1] Kilde: Strategas Securities
[2] Kilde: Cremers and Pareek, Patient Capital Outperformance: The Investment Skill of High Active Share Managers Who Trade Infrequently, 2015
[3] Kilde: Kacperczyk, Sialm, and Zheng,  "On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds", 2005.
[4] Kilde: Anton, Cohen and Polk, Best Ideas, 2021

Aktiv forvaltning

SKAGEN Focus: Kontrære investorer på god vei

Vårt globale fond for små og mellomstore selskaper har vunnet flere internasjonale priser for den ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Sterk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Det imponerende gapet

Vi er vitne til en nesten unik hendelse i de globale aksjemarkedene akkurat nå. For den kontrære ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Året 2023 har vært nok et utfordrende år for vekstmarkedene sammenlignet med de mer utviklede ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up