Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Førerløse fond og aksjesparekonto

Selvfølgelig er det billigere å la et sett med algoritmer kopiere en aksjeindeks enn det er å ha et forvalterteam som grundig analyserer enkeltselskaper og setter sammen en portefølje.

Det er også et faktum at oppturen i aksjemarkedene de siste årene har gjort indeksfond attraktive og gjort det vanskeligere for aksjeplukkere å slå en stadig stigende indeks.

Isolert sett, for de siste fem årene, har Finansavisen rett i sin fremstilling. Men hva skjer når aksjeindeksene flater ut, eller til og med faller?

Det er når euforien på børsene avtar at aktiv forvaltning kommer til sin rett. Det er da det virkelig lønner seg å investere i en smal portefølje av undervurderte aksjer. At SKAGEN Kon-Tiki har levert en avkastning på 14,66 prosent, 5,28 prosent mer enn indeks, siden starten i 2002, er et godt eksempel.

Hva skjer med de førerløse indeksfondene når aksjemarkedene blir ruglete? Det er vanskelig å si, fordi de først er blitt populære etter finanskrisen i 2008. I juli kunne Bank of America
fortelle at i det amerikanske aksjemarkedet har den prosentvise andelen indeksfond nesten doblet seg siden finanskrisen - fra 19 prosent i 2009 til 37 prosent nå.

Det vi vet er at disse fondene vil følge indeksene bortover eller nedover, slik de har fulgt indeksene oppover de siste årene. De kan også bidra til å øke svingningene i aksjemarkedet. Et selskap med en høy andel indeksfond på aksjonærlisten vil både få redusert likviditet i aksjen og en risiko for et ekstra negativt press på kursen hvis aksjen gjør det relativt sett dårligere enn de andre aksjene i indeksen.

Dette kan være en av grunnene til at BlackRock, en av verdens største innen passiv forvaltning, i følge The Economist 22. juni i år nå også engasjerer seg i aktiv forvaltning.

Et stort lyspunkt for norske investorer som de siste årene har latt seg friste av billige indeksfond, er introduksjonen av aksjesparekonto (ASK) fra og med 1. september i år. Ved å overføre sine førerløse fondsinvesteringer til en ASK i løpet av overgangsordningen frem til utgangen av året, vil de kunne selge fondsandelene uten å utløse skatt på gevinsten.

Da står de fritt til å reinvestere sparepengene, for eksempel i et aktivt forvaltet fond.

Kommentaren har stått på trykk i Finansavisen

Aksjesparekonto

Kundene får tilbake returprovisjon

SKAGEN betaler tilbake returprovisjon til kunder som har eksterne fond på vår plattform. – Har du ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjesparekonto

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Opprett aksjesparekonto hos fondseksperten SKAGEN. Opprett aksjesparekonto gratis og enkelt: ...

Aksjesparekonto - du kommer til å takke oss senere

Aksjesparekonto passer for alle – ikke bare for de med mye penger i fond. Det gir deg større ...

Blant Norges beste fondstilbud

Nå får du mange flere fond å velge mellom på aksjesparekontoen din. I løpet av året nærmer vi oss ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up