Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

SKAGEN Global: Flere veier til suksess

Til tross for en overveiende negativ holdning gjennom mesteparten av 2023, har de globale aksjene kastet av seg bekymringene knyttet til inflasjon, resesjon og krig, og trådt inn i fjerde kvartal med en tosifret prosentvis avkastning[1]. En vesentlig del av grovarbeidet, spesielt i årets første halvdel, har blitt utført av en håndfull teknologiselskaper som har hatt mest fordel av investorenes entusiasme for kunstig intelligens (KI). Disse 'Fantastiske Syv' har levert omtrent to tredeler av hele markedets gevinst og står nå for 16,4 prosent av den globale indeksen, mer enn vekten av Japan, Storbritannia, Kina og Frankrike til sammen[2].

For SKAGEN Global – og mange andre globale aksjefond – har det å se så få selskaper stå for så stor del av avkastningen, gjort det utfordrende å holde følge med markedet. At vi ikke eier fem av de syv fremste KI-selskapene har ført til at fondet ligger rundt 4,5 prosent bak indeksen, til tross for en solid absoluttavkastning i løpet av de første ni månedene.

- Med et så ensidig aksjemarked vi har hatt i år, har det vært krevende å slå indeksen uten å ha en enda mer konsentrert investering i et lite antall aksjer, noe som utvilsomt innebærer stor risiko, forklarer Knut Gezelius, hovedforvalter for SKAGEN Global.

- Vi investerer uten å fokusere på referanseindeksen over en lengre tidsperiode, og vi mener at dette fortsatt er den beste metoden for å sikre maksimal avkastning over tid, sier han.

Riktig KI-eksponering til rett pris

De to 'Fantastiske' som Global faktisk har investert i – Microsoft og Alphabet (Google) – har vært del av porteføljen i mange år og er blant de ti største posisjonene. I tråd med vår langsiktige investeringsfilosofi har SKAGEN Global vært eier i Microsoft siden 2010 og i Alphabet siden 2012. Disse to selskapene er ledende innen KI-teknologi, men, i motsetning til noen av de andre, har de pålitelige forretningsmodeller og er ikke avhengige av KI for vekst. De omsettes også til tiltrekkende priser, med en estimert oppside på 40 prosent for Microsoft og 33 prosent for Alphabet de neste 2-3 årene, ifølge forvalterteamet.

To andre langvarige investeringer i fondet som har bidratt positivt til avkastningen i år, spiller en mer tilbaketrukket, men likevel sentral rolle i utviklingen av KI.

- Samsung, som har vært en hjørnesteinsinvestering i porteføljen siden slutten av 90-tallet, er en av verdens fremste produsenter av de halvlederne som er nødvendige for at KI skal fungere. Vi eier også ASML, det nederlandske teknologiselskapet som nesten har monopol på produksjonen av fotolitografimaskiner som brukes til å lage databrikker. Begge selskapene bidrar til KI-teknologien i kulissene og vil dra nytte av det, uavhengig av hvilke store teknologifirmaer som står i rampelyset, forklarer Gezelius.

Sammen med Microsoft og Alphabet har DSV vært hoveddriveren bak fondets positive avkastning i år. Det danske transport- og logistikkselskapet har manøvrert godt i det globale fraktmarkedet, selv om prisene har begynt å normalisere seg etter den kunstige toppen under pandemien, da forsyningskjedeutfordringer drev prisene i været. Likevel har kunngjøringen om at DSVs anerkjente toppsjef vil tre tilbake i slutten av 2024 tatt noe av glansen fra investeringscaset, selv om oppsiden fortsatt er robust med 70  prosent over de neste 2-3 årene.

De største negative bidragsyterne i SKAGEN Globals portefølje i 2023 har vært dets to posisjoner innen retailsektoren, som begge har kjent på etterdønningene fra pandemien. Dollar General, den amerikanske rabattkjeden, har slitt siden kunder med lavere inntekt har redusert forbruket på grunn av prisøkningene, mens kosmetikkgiganten Estee Lauder har opplevd svakere salg enn forventet i Kina som følge av landets trege økonomiske gjenhenting fra COVID-19.

Til tross for disse skuffelsene, mener porteføljeforvalterne at dette kun er midlertidige tilbakeslag for selskapene uten langvarig skade, og at de langsiktige investeringscasene holder seg sterke.

- For mange forbrukerselskaper er markedet tøft med langsom vekst og inflasjon som øker kostnadene og skaper en levekostnadskrise. Vi hadde nylig et møte med DG og føler oss trygge på at det erfarne lederteamet vil rette opp situasjonen, og at Estee Lauder kan gjøre tilsvarende uten varig skade på merkevaren, sier Knut.

I begynnelsen av oktober ansatte Dollar General på nytt sin tidligere toppsjef, som ledet selskapet gjennom en svært vellykket flerårsperiode, og aksjekursen steg nær 10  prosent på kunngjøringsdagen.

Å plukke ut vinnere

SKAGEN Globals KI-relaterte selskaper illustrerer at det finnes ulike måter å dra nytte av trendene som driver avkastningen i aksjemarkedet, og at aktiv forvaltning gir muligheten til å velge ut de rette selskapene til den rette prisen. Andre tiltalende temaer i porteføljen inkluderer fremvoksende markeder, sterke merkevarer, familieeide foretak og virksomheter som er beskyttet av høye byttekostnader, med investeringer i noen av verdens fremste og mest langvarige selskaper.

imagezqyo6.png

SKAGEN Global gir eksponering mot et bredt spekter av temaer gjennom en portefølje som er tenkt å hjelpe kundene med å "bli rike sakte".

Det å velge ut vinnere framfor å satse på hele feltet er spesielt viktig i en periode der markedet har blitt svært konsentrert, slik Gezelius forklarer:

- Bidraget fra en liten gruppe IT-aksjer til det samlede markedets avkastning er ikke bærekraftig. Den historisk store forskjellen i verdsetting mellom de største selskapene i indeksen og de andre, indikerer også en høyere risiko – det har aldri vært viktigere å stå imot fristelsen til å følge flokken.

Det nyeste tilskuddet til SKAGEN Globals portefølje er RELX, en leverandør av informasjon for profesjonelle og forretningskunder. Det børsnoterte britiske selskapet har sine røtter fra Reed Elsevier i 2015 og har siden den gang forvandlet seg fra en slumrende forlagsvirksomhet til en nyskapende forretningsvirksomhet drevet av dataanalyse. Selv etter denne transformasjonen, mener Gezelius at det fremdeles ligger mer oppside foran.

- Markedet undervurderer fremdeles den langsiktige aksjefortellingen til RELX. Med et av Europas mest forsiktige team for kapitalfordeling har de en undervurdert mulighet til å oppnå organisk vekst og økt lønnsomhet, forklarer Gezelius.

Gode balanser

SKAGEN Global startet oktober med en portefølje bestående av 31 selskaper med et samlet oppsidepotensial på 59 prosent, som forvalterne anser som en realistisk målsetting over en periode på to til tre år. Gitt usikkerheten rundt den økonomiske fremtiden, er fondet utformet for å skape tiltalende avkastninger under et vidt spekter av makroøkonomiske- og markedsforhold.

De siste meningsmålingene antyder at et flertall (64 prosent) av investorene forventer en mild (eller ingen) økonomisk nedgang, selv om halvparten spår svakere økonomisk vekst de neste 12 månedene[3]. Med forventninger om at rentenivået vil forbli høyt over lengre tid på grunn av vedvarende inflasjon, kan gjeld spille en vesentlig rolle for bedrifters resultater. SKAGEN Globals porteføljeselskaper ser ut til å være godt posisjonert i denne sammenhengen, med lavere kredittrisiko og bedre evne til gjeldsbetjening enn det som er gjennomsnittet for indeksen (se diagram) [4].

image6lusm.png

Den usikre makroøkonomiske situasjonen betyr at spredningen av avkastning i aksjemarkedet sannsynligvis vil fortsette å være høy, og volatiliteten kan øke enda mer, noe som skaper ytterligere muligheter for aktive forvaltere med omfattende mandater som SKAGEN Global.

- Vårt mål er å slå markedet over tid og hjelpe kunder med å bygge opp sin formue langsomt. Tålmodighet er en egenskap som de fleste vellykkede investorer på lang sikt har til felles; å utkonkurrere markedet er sjelden en rettlinjet prosess, sier Knut Gezelius.

NB: Alle tall er pr. 30.09.23, med mindre annet er angitt.

Referanser

[1] Source: SKAGEN. MSCI ACWI in EUR +10.9% as at 30/09/2023.
[2] Source: MSCI. MSCI ACWI as at 30/09/2023.
[3] Source: Bank of America Global Fund Manager Survey, October 2023.
[4] Source: SKAGEN. Based on median ratios.

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up