Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Er du ikke fornøyd med servicen du mottar, eller har spørsmål angående din investering i SKAGEN Fondene, kontakt kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller e-post kundeservice@skagenfondene.no. 

Hvis du ønsker å fremsette en formell klage må dette gjøres skriftlig til Storebrand Asset Management AS, hvor du juridisk sett har ditt kundeforhold. Informasjon om klageprosessen finner du her: Klage eller reklamasjon - Storebrand.  

Klageskjema er tilgjengelig på www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon/Klageskjema. Institusjonelle kunder kan benytte dette skjemaet: https://www.storebrand.no/asset-management/klage-institusjonelle-kunder/klageskjema.  

Hvis du ikke er fornøyd med Storebrand Asset Management sitt svar på klagen kan du bringe saken videre til Finansklagenemnda og EU-kommisjonens klageorgan.  

I skjemaet til EU-kommisjonens klageorgan blir du bedt om å fylle inn Storebrands Asset Managements e-post adresse. Du kan da bruke complaints@storebrand.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up