Hopp til hovedinnholdet

Tror på høyere inflasjon

- Norge kan oppleve høy inflasjon i år som følge av den svekkede kronekursen de senere årene, forteller ...

Snart kommer årsoppgaven

Innen midten av februar finner du årsoppgaven for fondene dine i Handelsportalen. Slik finner du den.

Video: moderat desember

Det ble en moderat avslutning på 2015. SKAGEN Global slo sin referanseindeks, de øvrige aksjefondene havnet ...

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2015.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.