Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

- Vi tror det er en sannsynlighet for at inflasjonen i Norge vil nå fem til syv prosent i løpet av andre og tredje kvartal, sier Stensrud til avisen, og legger til at han er overrasket over at det ikke er så mange som ser faren for en langt høyere inflasjon enn det Norges Bank legger til grunn.

Den norske kronen har svekket seg til nesten 8,90 kroner per dollar fra 5,90 i mai 2014, blant annet på grunn av lavere oljepris. Samtidig har kronen svekket seg til nesten 9,70 per euro fra rundt 8,10 i mai 2010. Svekkelsen gjør at importerte varer vil bli dyrere og være med på å trekke opp inflasjonen. Spesielt gjelder dette om bevegelsene er mer permanente som følge av en varig lavere oljepris.

Norges Bank legger til grunn en kjerneinflasjon på rundt 3 prosent fremover og har siden 2001 styrt rentesetting etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Den norske styringsrenten er nå 0,75 prosent.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up