Hopp til hovedinnholdet

- Vi tror det er en sannsynlighet for at inflasjonen i Norge vil nå fem til syv prosent i løpet av andre og tredje kvartal, sier Stensrud til avisen, og legger til at han er overrasket over at det ikke er så mange som ser faren for en langt høyere inflasjon enn det Norges Bank legger til grunn.

Den norske kronen har svekket seg til nesten 8,90 kroner per dollar fra 5,90 i mai 2014, blant annet på grunn av lavere oljepris. Samtidig har kronen svekket seg til nesten 9,70 per euro fra rundt 8,10 i mai 2010. Svekkelsen gjør at importerte varer vil bli dyrere og være med på å trekke opp inflasjonen. Spesielt gjelder dette om bevegelsene er mer permanente som følge av en varig lavere oljepris.

Norges Bank legger til grunn en kjerneinflasjon på rundt 3 prosent fremover og har siden 2001 styrt rentesetting etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Den norske styringsrenten er nå 0,75 prosent.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.