Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Verdipapirsentralen (VPS) utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2015, men dette vil ikke vises på din VPS-konto før om et par dager. Dette får likevel innvirkning på kursen for 31. desember, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler. 

Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen. Det kan se ut som om du har tapt penger i rentefondene, men det stemmer altså ikke. Din beholdning vil være korrekt i løpet av 6. januar 2016.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok) 1,8946
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,1353
Avkastningsandeler per andel 0,018920

Utdeling i SKAGEN Høyrente Institusjon

Avkastning per andel (nok) 1,622
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,4202
Avkastningsandeler per andel 0,016315

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 5,8366
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 137,4534
Avkastningsandeler per andel 0,042462

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 13,5458
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 124,3022
Avkastningsandeler per andel 0,108975

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up