Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Dansende kvinner
Tilhengerne av Indira Modis parti i New Dehli feirer valgseieren i mai. Valgseieren var en fordel for SKAGEN Kon-Tikis post i State Bank of India. Foto: Bloomberg

Det globale vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki klarte seg bra gjennom de krevende markedsforholdene i mai. Fondet slo sin referanseindeks og har hittil i år steget med 8 prosent mot indeksen 5,1 prosent.

Markedet gledet seg over statsminister Indira Modis brakseier i det indiske parlamentsvalget. Det dro State Bank of India nytte av, som var en sterk bidragsyter i måneden. Lakseoppdretteren Atlantic  Sapphire – som vil revolusjonere næringen med landbaserte oppdrettsanlegg – var også blant de beste bidragsyterne i måneden.

Techgiganten Samsung Electronics ble negativt påvirket av uroen rundt handelskrigen og en svakere koreansk won. Med fallende oljepriser gikk det også litt dårligere for vår posisjon i riggselskapet Borr Drilling.

God avkastning i SKAGEN Global

Det globale aksjefondet SKAGEN Global slo også sin referanseindeks i mai. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 13,8 prosent mot referanseindeksen 10,3 prosent.

Kjøttprodusenten Tyson Foods, eiendomsselskapet Deutsche Wohnen og forsikrings- og konsulentselskapet Marsh & McLennan var de beste bidragsyterne. UPM, Beazley og JP Morgan leverte dårligere resultater. Denne kortsiktige utviklingen speiler den underliggende syklikaliteten i selskapenes virksomhet.

Forvalterne solgte seg ut av den nederlandske forsikringsgiganten NN Group etter at aksjen har skapt god avkastning i løpet av de nesten fem årene selskapet har vært en del av porteføljen. Også det franske konsulentselskapet Capgemini ble solgt – aksjekursen har steget i 2019 og forvalterne ser nå større oppside i andre investeringer.

God relativ avkastning i SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 slo sin referanseindeks med solid margin i mai, og ligger også foran hittil i år, med en avkastning på 10,6 prosent mot 10,2 prosent for indeksen.

Det finske boligselskapet Kojamo, den østerrikske kontorutvikleren CA Immo og den svenske logistikkoperatøren Catena ga de beste bidragene til avkastningen i måneden.

På minussiden finner vi Singapore-baserte Capitaland. Kursen falt på grunn av uroen rundt Kina hvor selskapet har en stor del av sine eiendommer.

Bra selskaper på salg

I løpet av måneden falt det høykonsentrerte globalfondet SKAGEN Focus noe tilbake, påvirket av handelskrisen mellom USA og Kina samt fallende råvarepriser.

Men spenningene skapte også mulighet til å finne kvalitetsselskaper som nå selges på salg. Forvalterne i SKAGEN Focus var ikke sene om å benytte anledningen. I løpet av måneden gikk de inn i den fransk-italienske halvlederprodusenten ST Microelectronics, som handles langt under underliggende verdi. Selskapet har en bred portefølje innen chip-produksjon og øker salget blant annet til USA og Kina.

Den største posten i SKAGEN Focus, det amerikanske forsikringsselskapet AIG, slo resultatforventningene i første kvartal og ble med det månedens beste bidragsyter. Det kanadiske gullgruveselskapet Roxgold hadde en sterk måned. Forvalterne solgte seg ut av kyllingprodusenten Pilgrim’s Pride etter at aksjekursen har steget 75 prosent og kursmålet er nådd.

Månedens dårligste bidragsyter var det sørkoreanske konglomeratet KCC og programvareselskapet Avaya.

Forbedringer i selskapene

Aksjefondet SKAGEN Insight avsluttet måneden bak indeks og ligger nå etter indeks hittil i år med en avkastning på 10,3 prosent mot indeksens 11 prosent.

Den unike tilnærmingen til SKAGEN Insight handler om å tjene penger på å «skygge» aktivistinvestorer som forbedrer selskaper. Forvalterne ser fortsatt store forbedringer i porteføljen, tross en urolig måned. Ikke minst er fondets største post, ThyssenKrupp, et godt eksempel på det. Det tyske konglomeratet kunngjorde i løpet av måneden at de kommer til å selge heisdivisjonen, noe som vil utløse betydelige aksjonærverdier i takt med at markedet får øynene opp for potensialet.

Månedens beste bidragsyter var batteriprodusenten Maxell som overrasket markedet positivt med å øke utbyttet kraftig i år. På den negative siden havnet Armstrong Flooring som ble rammet av økte tollsatser.

Markedsuroen påvirket

Aksjefondet SKAGEN Vekst gikk tilbake i mai etter at porteføljeselskapene med kobling til global handel og økonomisk vekst ble negativt påvirket av markedsuroen. Det nordisk-globale fondet slo likevel sin referanseindeks og ligger foran også hittil i år med en avkastning på 9,3 prosent mot referanseindeksen som ligger på 8,2 prosent.

De selskapene som ga best avkastning i mai kom alle med gode selskapsspesifikke nyheter. Norske Bonheur fikk et løft av at analytikere på salgssiden for første gang overvåker selskapet. Den russiske energigiganten Gazprom annonserte en 60 prosents økning av utbyttet. Det amerikanske forsikringsselskapet AIG leverte en fabelaktig kvartalsrapport som viser at selskapets nye ledelse er på riktig vei med både kostnadskontroll og bedre forsikringstjenester.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up