Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

En strand med palmetrær på Hawaii
Hawaiian Holdings eier blant annet Hawaii Airlines og er et nytt, spennende selskap i porteføljen. Hawaiian Airlines er USAs 10. største innenriks flyselskap, men spesialiserer seg også på ruter til Asia.

Det var tydeligvis en stor etterspørsel etter denne typen fond, for på bare noen måneder etter starten 26. mai 2015 nådde det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus en milliard kroner i forvaltningskapital. Tre år senere er det tallet nesten tredoblet. 

De som investerte fra start har sett sine sparepenger øke med 8,7 prosent i snitt per år (per 29. mai 2018). 

Fondet fikk en tøff start. De første månedene var preget av stor nedgang i råvarer og  oljepris, samt frykt for en svakere kinesisk økonomi. Og for å legge ytterligere sten til byrden, rømte investorer til «tryggere» vekstaksjer, først og fremst i store selskaper. 

Undervurderte råvarer

SKAGEN Focus valgte å holde seg unna disse, etter forvalternes mening, overvurderte aksjene. I stedet fant forvalterne flere undervurderte og høyst upopulære råvareselskaper med sunne forretningsmodeller og gode utsikter til å levere den dagen råvareprisene gikk tilbake til normalen. Den kanadiske sølvprodusenten Pan America Silver og South32, en avlegger fra den australske gruvegiganten BHP Billiton, samt den kanadiske kobberprodusenten First Quantum, var blant de første. First Quantums aksjekurs doblet seg på kort tid, og ga fondet solid gevinst. 

- Vår kjernefilosofi er å finne undervurderte aksjer som vi tror har gode utsikter til å stige i verdi på to til tre års sikt. I det turbulente året 2015 benyttet vi anledningen til å bygge opp en diversifisert portefølje av aksjer som ble handlet til langt under begrunnet prisnivå i forhold til risikonivå, sier Filip Weintraub, forvalter i SKAGEN Focus. 

Urolig men med lyspunkter

Den USA-baserte proteinprodusenten Omega Protein var blant lyspunktene i oppstartsåret. Aksjen opplevde et kursløft på over 70 prosent, målt i dollar, i løpet av året. Fondets daværende største posisjon i den amerikanske forsikringsgiganten AIG ga også god avkastning, etter å ha blitt presset av aksjonærer som mente at selskapet skulle deles i tre. Flashminneprodusenten SanDisk ga også et tilskudd til fondets avkastning. 

I forbindelse med dieselskandalen i Volkswagen trakk markedet, uten unntak, alle aksjer med noen som helst eksponering mot bil ned. I denne situasjonen gikk SKAGEN Focus inn i den tyske halvlederprodusenten Infineon. Aksjekursen gikk helt umotivert ned, til tross for at selskapet faktisk drar nytte av et skifte fra dieselmotorer. 

 - Infineon er et utmerket eksempel på hvordan vi som et mindre fond kan utnytte ineffektivitet i aksjemarkedet. Selskapet var en av de beste bidragsyterne i 2016-2017. Kursen mer enn doblet seg fra 9 til 19 euro, forteller forvalter David Harris. 

Trump, tyske banker og Brexit

I 2016 var nyhetsbildet preget av Donald Trump, merkelige sentralbankbeslutninger, vaklende tyske banker, kjernevåpentesting i Nord-Korea, et oljeprisrally igangsatt av Opec og ikke minst Brexit. Tross alt dette, hentet de globale aksjemarkedene seg inn igjen mot slutten av året. Vekstmarkedene hadde en enda sterkere utvikling. SKAGEN Focus økte sin eksponering mot vekstmarkedene i første halvår av 2016.

En ny posisjon i 2016 var Philips Lighting, som ble børsnotert til det forvalterne mente var en svært lav pris. 

- Interessen for børsnoteringen av Philips Lighting var svært lunken, på grunn av en overfokusering på den strukturelle nedgangen i tradisjonell belysning. Prisen på aksjen ble svært attraktiv. Markedet undervurderte de øvrige delene av selskapet som vokste og mer enn kompenserte for den krympende delen, sier forvalter Jonas Edholm. 

Lønnsomme gruveselskaper 

I SKAGEN Focus’ investeringsprocess er det sentralt å forbli disiplinerte i arbeidet med å sette kursmål, og handle etter dem. Derfor ble flere av  vinnerposisjonene i 2016, som Pan American Silver, AirAsia og Haitai, avviklet. De to første hadde en dårligere start, men alle tre steg mer enn 100 prosent i løpet av året.

Samtidig skiftet vi eksponeringen fra Pan American Silver til det australske gruveselskapet South32. Det viste seg å være en lønnsom beslutning. Da SKAGEN Focus gikk inn, fløy selskapet under de fleste investorers radar. South32 hadde innledningsvis en kostnadsstruktur som ikke var optimal. De klarte å senke kostnadene, og begynte å utbetale utbytte. 

Dynamiske sementselskaper

2016 var også året da SKAGEN Focus begynte å interessere seg for sement. Japanske Taiheiyo Cement hadde lenge vært presset av lav etterspørsel, men forvalterne så muligheter. Blant annet på grunn av en normalisering i etterspørselen etter byggematerialer, som ble understøttet av selskapets voksende tilstedeværelse i USA og det kommende OL i Tokyo i 2020. 

Da aksjen ble solgt i november 2017 hadde kursen steget fra 2800 yen til 4700. Samtidig dukket en interessant, lignende situasjon opp i Sør-Korea. SKAGEN Focus gikk inn i den dynamiske duoen Hanil Cement og Asia Cement. Etter toppmøtet mellom Sør- og Nord-Koreas ledere i april 2018, blåste varme vinder over byggsektoren i Sør-Korea. Forvalterne solgte det meste av de to selskapene etter en svært sterk utvikling. 

Big in Japan

Fondets spesielt aktive reise fortsatte i 2017, og 14 nye selskaper kom inn i porteføljen. Like mange ble solgt. 

Over 20 prosent av fondets kapital ble plassert i det japanske aksjemarkedet, spredt over områder som sement, innenlandske banker, katastrofeutstyr og telekom. Det japanske finanskonglomeratet SBI Holdings, verdens største investor i blokkjedeteknologi, var blant fondets beste bidragsyter i absolutte tall. 

I 2017 nådde Samsung SDI-aksjen målkursen som forvalterne hadde satt, og fondet solgte seg ut av aksjen. Den polske drikkevareprodusenten, Stock Spirits, viste overraskende gode resultater og en mer stabil markedsandel, og det hadde positivt utslag på aksjekursen. 

Det globale legemiddelfirmaet Teva bidro negativt til tross for en imponerende innhenting mot slutten av året. I 2018 har Teva rapportert bedre resultater og det fins tegn på fortsatt innhenting. 

God start på 2018

Hittil i 2018 har utviklingen i SKAGEN Focus vært svært god. Etter svingningene i første kvartal lå fondet 0,74 prosentpoeng foran referanseindeks. Sportsmerket Fila Korea var en av fondets beste bidragsytere, i tillegg til fjorårets funn SBI Holdings. 

Et nytt, spennende navn er Hawaiian Holdings, som eier Hawaiian Airlines. Selskapet rapporterte stabil inntjening for første kvartal, og mottok nylig prisen for USAs beste innenriksfly, men handles til stor rabatt i forhold til globale konkurrenter og underliggende verdi. 

Les også

Fredshåp på Koreahalvøya løfter SKAGEN Focus' sementprodusenter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up