Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Handlegate i Shanghai
Vekstmarkedene har steget over 8 prosent i årets to første månedene. Det er nest beste start på året siden 2006. Foto: Bloomberg.

Det har vært fint å være en verdibasert investor med forkjærlighet for vekstmarkeder det siste året. Vekstmarkedene målt etter MSCI EM har klart seg markant bedre enn de utviklede markedene (MSCI World) de siste 12 månedene. Vekstmarkedene har alene økt 8,9 prosent hittil i år, det er nest beste årsstart siden 2006.

Det siste året har utviklingen også vært i verdiaksjenes favør som for første gang på en god del år klarte seg bedre enn vekstaksjene. Det skriver det internasjonale analysebyrået Morningstar i en ny analyse . Verdiaksjer i kategorien «store globale selskaper» ga en gjennomsnittlig avkastning på 4,3 prosent i 2016, mens vekstaksjene ga -1,9 prosent avkastning i samme periode målt i euro.

Disse to positive tendensene avspeiler seg også i fondenes avkastning, hvor 10 av 11 fond ligger komfortabelt foran sine referanseindekser siste 12 måneder.

God aksjeplukking i SKAGEN Kon-Tiki

Spørsmålet er naturligvis hvor varig oppsvinget i vekstmarkedene og verdiaksjer er. Trump har varslet handelskrig mot resten av verden i et år hvor store avtaler skal på plass og en rekke viktige politiske valg skal avholdes. Porteføljeforvalterne følger utviklingen nøye, men til syvende og sist handler det om selskapsplukking.

Det blir tydelig når man ser på den siste tidens utvikling i SKAGEN Kon-Tiki. Til tross for at fondet har vært undervektet i de tre raskest voksende sektorene (råvarer, energi og informasjonsteknologi) i 2016 er fondet mer enn 3 prosent foran indeks de siste 12 månedene. En av årsakene til meravkastningen er at teamet har unngått de største taperne i fjor og valgt en rekke vinnere.

Fondet har ingen posisjoner i selskaper som ligger blant de 85 dårligste bidragsyterne i EM-indeksen. Fondets sterke utvikling fortsatte inn i februar med en avkastnign på 4,9 prosent mot referanseindeks på 4,3 prosent. I statusraportene kan du følge utviklingen i SKAGEN Kon-Tiki og de andre fondene våre.

Aktiv forvaltning viktigere enn noen gang

I SKAGEN Global har man brukt tiden etter innsettelsen av Trump til å trimme porteføljen. I tillegg har de investert i Golar LNG, et selskap som har spesialisert seg på transport av gass. SKAGEN Global ligger etter indeks hittil i år, men ligger godt posisjonert for de kommende årene med et avkastningspotensial på mer enn 30 prosent, basert på kursmålene i de 35 største posisjonene i fondet og en attraktiv verdsettelse med P/E på 13,7x (2017-estimat).

Verdsettelsen på amerikanske aksjer nådde nye høyder etter at Donald Trump overtok presidentembetet, og USA er dermed inne i sitt åttende år med oppgang. Det er avgjørende å være selektiv i aksjeplukkingen de neste årene for å unngå å kjøpe i et overvurdert marked. Det er derfor viktigere enn noen gang med en grundig analyse av selskapenes underliggende verdier hvis man vil optimere sannsynligheten for god avkastning de kommende årene.

25. januar rundet Dow Jones Industrial en milepæl da indeksen nådde kurs 20.000 for første gang i historien. S&P 500 nådde også nye rekordnivåer med en verdsettelse som er 26 prosent høyere enn det historiske gjennomsnittet. Det samlede amerikanske aksjemarkedet synes derfor å være på et nivå som erfaringsmessig peker mot mer moderat avkastning de neste 10 år, hvis man ikke er en selektiv forvalter som SKAGEN Global og går etter kvalitetsselskaper til en attraktiv pris.

Blandet utvikling i de mindre fondene

Det ble en mer blandet opplevelse for SKAGENs mindre aksjefond i februar. Både SKAGEN Vekst, SKAGEN Focus og SKAGEN m2 hadde en hard måned, og kunne ikke leve opp til den positive utviklingen de siste 12 månedene. Det førte til at både SKAGEN Focus og SKAGEN m2 ligger litt etter indeks hittil i år, mens SKAGEN Vekst fortsatt ligger litt foran. Utsiktene før rapporteringssesongen er gode, over halvparten av de selskapene som har presentert regnskapene sine hittil har overrasket positivt. Du kan følge utviklingen i aksje- og rentefondene i statusrapportene .

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up