Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av dollarsedler
Dollaren ble svekket i løpet av sommeren. Det påvirket avkastningen i aksjefondene negativt i juli. Foto: Bloomberg

Juli ble et skritt frem og to tilbake. En svekket dollar skapte uro og førte til kursfall i de globale aksjemarkedene. Det gjaldt også aksjefondet SKAGEN Global, som mistet litt terreng de to første sommermånedene. Fondet ligger fortsatt godt foran referanseindeks hittil i år.

Porteføljeteamet har brukt en del av sommeren til å trimme porteføljen og legge til et par spennende selskaper, et av dem er forsikringsselskapet Beazley. Det nederlandske selskapet har spesialisert seg på en rekke spesielle forsikringsområder, som for eksempelvis cyberkriminalitet som vokser kraftig. State Bank of India forlot porteføljen etter en sterk kursutvikling, tilsvarende solgte teamet seg ut av General Electric i løpet av juli.

Ny rekord for vekstmarkedene

Det fortsetter å blåse positive vinder over vekstmarkedene, som ble forsterket av nok en måned med bedre avkastning enn de etablerte markedene. Nå er vi oppe i 20 uker i strekk med positive pengestrømmer inn i vekstmarkedene, og det er ny rekord. Hittil i år har det kommet 49,6 milliarder dollar inn i vekstmarkedene.

Juli ble en utfordrende måned for aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, selv om de fleste porteføljeselskapene hadde en god måned. Det skyldtes først og fremst en rekke skuffende resultater fra en del av de ti største posisjonene i porteføljen. Spesielt Hyundai Motors opplevde et markant kursfall etter et skuffende kvartalsregnskap. Porteføljen er fortsatt attraktivt priset med en gjennomsnittlig forventet avkastning på 30 prosent i forhold til kursmålene.

Mer medvind for SKAGEN m2

Aksjefondet SKAGEN m2  fortsetter den gode utviklingen og har levert en betydelig meravkastning hittil i år. De globale eiendomsmarkedene klarte likevel ikke å leve helt opp til den sterke utviklingen fra måneden før og mistet litt momentum. Månedens beste bidragsyter var Global Logistic Properties. Det finske eiendomsselskapet Sponda ble solgt ut av porteføljen etter at selskapet fikk et bud fra Blackstone. British Land, Ashford Hospitality Trust og Axiare ble solgt ut av porteføljen, etter at fondets referanseindeks ble endret.

Brasiliansk comeback i SKAGEN Focus

Etter et svært sterkt investeringsår i 2016 har en rekke av de største posisjonene i aksjefondet SKAGEN Focus fått en rekke dårlige nyheter. Det har ført til at fondet ligger litt etter indeks hittil i år. Verst gikk det for den brasilianske matprodusenten JBS som har vært gjennom en utfordrende vår. Derfor var det ekstra positivt at juli endelig ga en betydelig opptur for aksjekursen etter at selskapet klarte å refinansiere gjelden.
Dessuten bekrefter en rekke rapporter at investeringstesen holder stikk på grunn av bedre inntjeningsmarginer på kjøtt. Aksjen nådde kursmålet og teamet solgte seg ut av FFP, som er hovedeieren i Peugeot. Investeringen i Fourlis og E-Mart er også redusert vesentlig, siden aksjene nå handles tett på kursmålet.

Øyvind Fjell i SKAGEN Vekst: - Vil sette et markant preg

SKAGEN Veksts nye hovedforvalter Øyvind Fjell tok over roret i det globale/nordiske aksjefondet i juli. Fjell har allerede sagt at han kommer til å sette sitt markante preg på porteføljen. Den første måneden ble blant annet brukt til å konsentrere porteføljen ytterligere – nå består den av 48 selskaper.

Teamet fokuserer på selskaper med solid fundamental utvikling og en sterk pengestrøm. Det betød blant annet at porteføljeteamet kjøpte seg inn i Applied Materials og Broadcom, som begge har en kraftig eksponering mot halvleder-industrien. En teknologi som opplever sterk vekst og etterspørsel.

Les også:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up