Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

-Evnen til å håndtere risiko er avgjørende, sier ny porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst Øyvind Fjell. Han rangeres som en av Nordens beste forvaltere i kategorien nordiske aksjer.

Et lite øyeblikk lånte norske finansmedier overskriftene til sportsjournalistene, da det i mars i år ble klart at Øyvind Fjell bytter fra Delphi Fondene til aksjefondet SKAGEN Vekst. Det vekker oppsikt når en fremgangsrik forvalter bytter lag etter ti år i det nordiske aksjefondet Delphi Nordic. Øyvind Fjell begrunner byttet med et ønske om å jobbe sammen med et av Skandinavias mest spennende og erfarne forvalterteam.

- Byttet til SKAGEN Fondene er et skritt opp for meg, hvor jeg får mulighet til å jobbe i et team hvor flere av forvalterne har legendestatus. SKAGENs historie og resultater er uten sidestykke i Norge. Det var ganske enkelt for spennende til å motstå, og en historie jeg gjerne vil være en del av, sier Øyvind Fjell.

Ydmyk for risiko

Øyvind Fjells gode resultater har blant annet gitt ham en nominasjon som den beste nordiske forvalter av Morningstar i 2017. Likevel er det ordet ydmykhet som først dukker opp når han blir bedt om å beskrive sine viktigste egenskaper som forvalter.

- Det er to ting som avgjør om du får suksess som forvalter. Den ene er naturligvis evnene dine. Den andre er flaks. Derfor har ydmykhet alltid vært avgjørende for meg. Jeg legger stor vekt på å raskt korrigere de feilene du ikke kan unngå å gjøre som aktiv forvalter. De fleste forvaltere kan redegjøre for sin investeringsstil og aksjevalg. Men der du for alvor viser styrke er dine evner til å styre risikoen i porteføljen, og ikke være redd for å innse når du tar feil, sier Øyvind Fjell.

Strategien har så langt sett ut til fungere for Fjell, som har levert en avkastning som er mer enn dobbelt så høy som referanseindeksen til Delphi Nordics siden 2012.

Den optimale miksen av nordiske og globale aksjer

SKAGEN Vekst ble lansert for snart 24 år siden. Aksjefondet har et halvt nordisk og halvt globalt mandat. Det er et mandat som rommer noen spennende muligheter for fortsatt å skape en robust og diversifisert portefølje av de beste selskapene fra de nordiske landene, krydret med en rekke sterke globale selskaper.

- Jeg kommer til å fortsette å utvikle den sterke porteføljen av selskaper som teamet allerede har bygget opp, hvor jeg tar utgangspunkt i mine mange års erfaring fra aksjeplukking i det nordiske aksjemarkedet. Jeg ønsker å skape et sterkt fundament av attraktivt verdsatte nordiske aksjer med fokus på de områder hvor vår region står sterkest. Der vil vi så supplere med nøye utvalgte globale aksjer på de områdene hvor det nordiske mandatet kan ha utfordringer. Det kan for eksempel være i teknologisektoren, hvor det globale mandatet har mange spennende muligheter, sier Øyvind.

Han ser frem til å samarbeide med Alexander Stensrud, som utgjør den andre halvdelen av forvalterteamet til SKAGEN Vekst. De kommer til å jobbe tett sammen med resten av porteføljeforvalterne i SKAGEN, hvor det er en lang tradisjon for ideutveksling på tvers av fondene.

Fokus på aksjeplukking

Investeringsfilosofien i SKAGEN Fondene passer godt til Øyvind Fjell. Han har nær ti års erfaring med å gjøre grunnleggende analyser av selskapene og velge de best prisede selskaper med best avkastningspotensial.

- Det blir en spennende og stor oppgave å skulle jobbe med SKAGENs velprøvde verdibaserte investeringsfilosofi. Mange av investorene i SKAGEN Vekst har vært kunder siden 1993, hvor de har fulgt forvalterne i jakten på undervurderte og ofte misforståtte selskaper. Det er en linje jeg kommer til å fortsette. Vi skal hele tiden ha fullt fokus på å finne de mest attraktivt prisede kvalitetsselskapene, som har mulighet til å nå sitt fulle potensial over tid. Men jeg gleder meg naturligvis til å sette mitt eget markante fingeravtrykk på porteføljen, og bruke erfaringen jeg har opparbeidet de siste årene, sier han.

Øyvind Fjell starter som porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst 3. juli 2017. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up