Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Trader på New York Stock Exchange foran skjerm
Verdsettelsen er på rekordhøye nivåer og Dow jones Industrial-indeksen gikk over 21.000 i mars. Så fort har ikke indeksen vokst siden 1999. Foto: Bloomberg

De siste 12 månedene har bydd på en positiv utvikling i aksje- og obligasjonsfondne i SKAGEN. Alle har leverte god absoluttavkastning og 10 av 11 fond har slått sine referanseindekser de siste 12 månedene. Eksempelvis har andelseiere i SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Focus fått en avkastning på henholdsvis 24,7 og 26,2 prosent det siste året. Oppturen i markedene har vart i mer enn åtte år. Spørsmålet vi ofte får om dagen er hvor lenge det kan vare?

Tid til aktiv selskapsplukking

De fleste indikatorer peker på et sterkt økonomisk fundament i verdensøkonomien, med fortsatt rom for positiv utvikling. Ledigheten faller, optimismen stiger og det gjør forbruket også. På den andre siden går vi inn i en usikker tid, geopolitisk. Vi vet at markedene kan reagere voldsomt på slik usikkerhet. Samtidig er verdsettelsen i flere markeder på rekordhøye nivåer. Dow Jones-indeksen brøt for eksempel gjennom 21.000 i mars, i et tempo man ikke har sett siden 1999. Potensialet for en større korreksjon er absolutt tilstede i de kommende årene.

Vi forstår utmerket behovet for et klart syn på fremtiden. Men vi er i virkeligheten ikke så opptatt av det spørsmålet. Det viktigste for forvalterne i SKAGEN er å posisjonere fondene best mulig , uansett om markedene skal opp eller ned. Det gjør vi ved å velge de selskapene med attraktivt potensial i forhold til prisen. Dette prinsippet ser ut til å være avgjørende i den tiden vi går inn i.

Det lange perspektivet i SKAGEN Global

I august feirer vårt store globale aksjefond SKAGEN Global 20 år. Det er med andre ord et fond som har stått overfor langvarige oppturer og tilsvarende dramatiske fall flere ganger før. Fondet har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15 prosent – det illustrerer verdien i å ha et langsiktig fokus. I samme periode har indeksen gitt en avkastning på mer beskjedne 5,3 prosent. Selv om fondet hadde et godt år og slo sin indeks i 2015, endte det etter indeks i 2016. Men nå er det flere faktorer som peker mot at SKAGEN Global har mulighet til å hente inn det tapte i 2017. Fondet hadde en sterk marsmåned og ligger nå på nivå med indeks, hittil i år. De tre største bidragsyterne i fondet i 2017 er Unilever, G4S og Samsung Electronics.

SKAGEN Kon-Tiki fortsetter den sterke stimen

I motsetning til det amerikanske aksjemarkedet og de store brede indeksene har særlig vekstmarkedene ikke opplevd samme fremgang i samme åtteårsperiode. I lengre tid var det et uforløst potensial som ikke helt klarte å følge de utviklede markedene. I det perspektivet har SKAGEN Kon-Tiki gitt en solid avkastning på 13 prosent i første kvartal. Fondet ligger på all time high og er 3 prosentpoeng foran indeks de siste 12 månedene. Porteføljeteamet jobber konstant med å trimme og optimere porteføljen, som er ytterligere konsentrert og er nå nede i 56 posisjoner. Samsung var nok en gang beste bidragsyter i kvartalet med meget gode resultater.

Norsk stjerneforvalter til SKAGEN Vekst

Selv om SKAGEN Vekst er inne i sitt 24. år, en usedvanlig høy alder i fondsbransjen, er fondet langt fra alderssvekket. De siste 12 månenede har SKAGEN Vekst gitt en avkastning på 18,5 prosent. Referanseindeksen ligger et godt stykke bak på 14 prosent i samme periode. For første gang i historien passerte kursen rekordhøye 2230. Årsakene til fremgangen er flere: sterk selskapsplukking og et marked som omsider begynner å favorisere de verdibaserte selskapene fremfor vekstselskaper.

I mars ble det også offentliggjort at det hentes inn ny og solid kapasitet til porteføljeteamet. 1. juli starter Øyvind Fjell som ny hovedforvalter i SKAGEN Vekst . Han har 10 års erfaring med forvaltning av nordiske aksjer og er rangert blant de beste i sin kategori med AAA-rating fra Citywire og nominert som beste nordiske forvalter av Morningstar i 2017.

Spennende nye selskaper i SKAGEN Focus og SKAGEN m2

Jakten på de 35 beste investeringsideene fortsetter med uforminsket styrke i det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus. Etter at temaet med stor suksess tidligere har vært investert i metallindustrien, via First Quantum, South 32 og Pan America, investerte de igjen i denne sektoren. I mars gikk de inn i det sørafrikanske gullgruveselskapet Gold Fields. Selskapet blir sett på og priset som et rent sørafrikansk selskap, selv om størstedelen av aktivaene befinner seg i Australia, Sør-Amerika og Vest-Afrika. Det rommer noen særdeles spennende perspektiver, som du kan lese mer om i fondets statusrapport.

Det globale eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 fortsetter også arbeidet med å optimere og posisjonere porteføljen. Fondet er gått inn i to nye spennende selskaper, østerrikske Immofinanz og finske Sponda. Begge har en rekke interessante triggere som du kan lese mer om i statusrapporten. Her finner du også en oppdatering på rentefondene våre, som fortsatt leverer gode resultater, både absolutt og relativt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up