Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av mann foran vindu
Øyvind Fjell blir ny forvalter i aksjefondet SKAGEN Vekst fra 1. juli. Foto: Jørgen Appelgren

SKAGEN Vekst

SKAGEN har ansatt Øyvind Fjell som ny porteføljeforvalter til aksjefondet SKAGEN Vekst med et globalt/nordisk mandat. Han begynner 1. juli 2017 og kommer fra Delphi Nordic. Øyvind har 10 års erfaring fra forvaltning av nordiske aksjer og er rangert blant de beste i sin kategori, med bakgrunn i resultatene han har oppnådd for kundene.

Siden Øyvind Fjell tok over Delphi Nordic med fem stjerners rating i 2007, har han levert eksepsjonell avkastning. Fondet har mer enn dobbelt så god avkastning som referanseindeksen siden slutten av 2012. Øyvind Fjell var blant annet nominert som den beste nordiske forvalteren av Morningstar 2017.

Ole Søeberg og Geir Tjetland har valgt å slutte som porteføljeforvaltere i SKAGEN Vekst-teamet med fondets kurs i all time high. Søeberg slutter 1. april for å utføre investeringsrelaterte oppgaver i København. Geir Tjetland fortsetter til 1. juli og vil deretter forvalte egne penger. Alexander Stensrud fortsetter som forvalter på teamet.

SKAGEN Kon-Tiki

Erik Landgraff slutter som porteføljeforvalter for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki 1. april, for å starte i et Hong Kong-basert hedgefond. SKAGEN Kon-Tiki skal fortsatt forvaltes av hovedforvalter Knut Harald Nilsson og porteføljeforvalterne Kristoffer Stensrud og Cathrine Gether.

SKAGEN skal ansette ytterligere en seniorforvalter til SKAGEN Kon-Tiki teamet og vil annonsere dette etter hvert.

SKAGEN m2

Porteføljeforvalter i eiendomsfondet SKAGEN m2 Harald Haukås har besluttet å forlate SKAGEN 1. april for å forvalte egne penger. Han skal også begynne i en deltidsstilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Fondet skal fortsatt forvaltes av Michael Gobitschek, som har forvaltet fondet siden oppstart.

- Vår forpliktelse til våre kunder er å sikre de beste talentene til å forvalte investeringene deres. Derfor er jeg veldig glad for å ønske Øyvind Fjell velkommen til SKAGEN Vekst. Han blir et svært godt tilskudd til forvalterteamet. Jeg vil også takke Geir, Ole, Harald og Erik for deres verdifulle innsats for SKAGEN over flere år, sier Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN.

- Vår første prioritet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning, og alle ansettelser vi gjør har kundeavkastning som viktigste mål, kommenterer Øyvind Schanke, administrerende direktør i SKAGEN.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up