Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter

Tomas forvalter aksjefondet SKAGEN Insight.

Som del av porteføljeteamet praktiserer han SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Erfaring

  • Porteføljeforvalter for aksjefondet SKAGEN Insight
  • Porteføljeforvalter for aksjefondet SKAGEN Global
  • Startet i SKAGEN August 2015
  • Vice President, Cevian Capital Stockholm, Sweden

Utdannelse

  • MSc in Finance fra SSE
  • MSc. Industrial Engineering and Management and Industrial Engineering – Software Design, Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm
  • Swedish Master of Laws Degree (cand. jur.), The Law Programme, Stockholm University
  • Computer Game Programming – Special Effects and Mathematics, Advanced Vocational Education, Falun


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.