Hopp til hovedinnholdet

KATEGORI

Vekstmarkeder

Aksjefondene i denne kategorien investerer hovedsakelig i selskaper i vekstmarkedene. Disse markedene kjennetegnes ved at de ikke helt tilfredsstiller kravene til utviklede markeder. Kina og India regnes blant de største vekstmarkedene. Fondene i denne kategorien kan ha ulike forvaltningsstiler og mandater.

Utforsk flere kategorier

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.