Hopp til hovedinnholdet

KATEGORI

USA

I denne kategorien investerer aksjefondene hovedsakelig i selskaper notert i USA. Disse fondene varierer i størrelse og i hvilke typer selskaper de investerer i. De ulike fondene kan ha ulik forvaltningsstil og ulike mandater.

Utforsk flere kategorier

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.