Hopp til hovedinnholdet

KATEGORI

Frontier Markets

Aksjefondene i denne kategorien investerer i selskaper i såkalte frontier markets. Dette er markeder som ofte er mindre utviklet og mindre likvide enn vekstmarkedene. Med en høyere risiko følger også høyere avkastningsmuligheter på sikt.

Utforsk flere kategorier

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.