Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 28.02.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 15 471 36 196 413 35 636 716 16,36 %
SKAGEN Global A 18 972 30 988 476 33 826 633 15,53 %
SKAGEN Focus A 282 858 33 369 211 33 673 023 15,46 %
SKAGEN Kon-Tiki A 23 499 20 012 693 19 787 089 9,08 %
SKAGEN M2 A 76 251 14 331 283 15 891 920 7,30 %
Lindsell Train Global Equity Fund 857 083 10 840 631 13 585 133 6,24 %
Kennox Strat Value -A Acc 817 579 12 752 178 13 382 287 6,14 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 1 016 089 11 682 458 11 498 860 5,28 %
LGT Sustainable Equity Global 990 8 821 208 9 746 864 4,47 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 10 698 9 848 034 9 543 191 4,38 %
Sum Aksjefond 188 842 585 196 571 716 90,24 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 188 842 585 196 571 716 90,24 %
Disponibel likviditet 21 250 037 9,76 %
Sum andelskapital 217 821 753 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.