Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 100 pr. 28.02.2023

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Focus A 946 079 120 514 786 185 557 677 18,54 %
SKAGEN Vekst A 46 302 115 377 737 185 484 870 18,53 %
SKAGEN Global A 62 167 128 418 785 181 225 306 18,11 %
SKAGEN Kon-Tiki A 176 167 158 730 034 177 033 702 17,69 %
Skagen M2 334 101 73 888 891 80 940 297 8,09 %
M&G Lux Positive Impact Fund 466 090 60 290 269 70 349 031 7,03 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 281 152 48 405 114 69 405 693 6,94 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 34 678 32 087 467 40 862 943 4,08 %
Sum Aksjefond 737 713 083 990 859 519 99,01 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 737 713 083 990 859 519 99,01 %
Disponibel likviditet 9 898 946 0,99 %
Sum andelskapital 1 000 758 465 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up