Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 100 pr. 31.08.2023

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 46 174 116 790 749 195 442 196 18,25 %
SKAGEN Kon-Tiki A 176 040 160 351 059 194 463 003 18,16 %
SKAGEN Focus A 947 985 123 940 236 193 264 194 18,05 %
SKAGEN Global A 59 089 123 208 883 192 596 800 17,99 %
Skagen M2 353 316 78 512 841 87 290 886 8,15 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 281 217 48 422 475 78 119 107 7,30 %
M&G Lux Positive Impact Fund 466 090 60 290 269 73 367 044 6,85 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 37 218 35 246 932 49 334 270 4,61 %
Sum Aksjefond 746 763 444 1 063 877 500 99,36 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 746 763 444 1 063 877 500 99,36 %
Disponibel likviditet 6 810 998 0,64 %
Sum andelskapital 1 070 688 498 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up