Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 30.04.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 28 737 68 728 506 71 108 491 17,69 %
SKAGEN Global A 35 251 61 148 241 66 973 001 16,66 %
SKAGEN Focus A 539 503 64 742 711 66 505 273 16,54 %
SKAGEN Kon-Tiki A 44 787 38 597 193 39 120 449 9,73 %
SKAGEN M2 A 145 954 29 394 950 31 247 187 7,77 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 601 016 23 389 303 27 722 789 6,90 %
Kennox Strat Value -A Acc 1 644 723 26 326 530 27 465 260 6,83 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 1 951 485 22 920 647 23 564 055 5,86 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 21 509 19 644 252 19 701 870 4,90 %
LGT Sustainable Equity Global 1 862 17 801 923 19 518 924 4,86 %
Sum Aksjefond 372 694 256 392 927 299 97,75 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 372 694 256 392 927 299 97,75 %
Disponibel likviditet 9 043 570 2,25 %
Sum andelskapital 401 970 869 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.