Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Aktuelt chevron_right
SKAGEN Select 100 pr. 30.06.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 67 328 165 241 266 165 217 672 17,88 %
SKAGEN Focus A 1 371 742 164 871 777 162 392 720 17,57 %
SKAGEN Global A 69 161 129 945 495 155 705 810 16,85 %
SKAGEN Kon-Tiki A 110 119 93 791 874 92 831 756 10,05 %
SKAGEN m2 A 307 449 66 674 373 68 891 816 7,46 %
GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Global Equity Fund 356 252 61 284 584 68 291 900 7,39 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 3 849 343 62 398 033 61 207 907 6,62 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 4 318 240 50 787 273 55 133 349 5,97 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 3 628 36 797 258 45 176 560 4,89 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 48 967 45 066 318 41 716 029 4,51 %
Sum Aksjefond 876 858 251 916 565 519 99,19 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 876 858 251 916 565 519 99,19 %
Disponibel likviditet 7 454 734 0,81 %
Sum andelskapital 924 020 253 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.