Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 31.10.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 58 431 140 691 113 152 386 081 18,08 %
SKAGEN Global A 67 031 121 670 228 142 985 057 16,97 %
SKAGEN Focus A 1 109 178 132 208 457 140 782 860 16,71 %
Skagen Kon-Tiki 95 363 80 780 525 83 483 687 9,91 %
SKAGEN m2 A 273 260 57 149 948 67 036 580 7,96 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 3 468 457 55 781 891 59 339 400 7,04 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 3 994 046 46 577 000 51 457 380 6,11 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 3 637 36 122 854 42 178 352 5,01 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 42 923 39 122 263 41 494 520 4,92 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 211 563 35 667 120 36 886 273 4,38 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 354 677 21 685 321 25 268 147 3,00 %
Sum Aksjefond 767 456 720 843 298 337 100,07 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 767 456 720 843 298 337 100,07 %
Disponibel likviditet -608 721 -0,07 %
Sum andelskapital 842 689 616 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.