Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 31.12.2018

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst 14 811 34 773 412 31 966 766 16,82 %
SKAGEN Global A 18 529 30 208 628 30 330 636 15,96 %
SKAGEN Focus A 269 898 32 033 846 28 786 981 15,15 %
SKAGEN Kon-Tiki A 24 321 20 749 375 18 764 860 9,87 %
SKAGEN M2 A 76 645 14 318 505 14 940 903 7,86 %
Kennox Strat Value -A Acc 844 790 13 162 801 13 230 884 6,96 %
Lindsell Train Global Equity Fund 872 753 10 887 127 12 752 010 6,71 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 996 552 11 471 762 10 661 635 5,61 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 11 060 10 181 106 9 298 355 4,89 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 983 8 725 685 8 851 822 4,66 %
Sum Aksjefond 186 512 247 179 584 852 94,50 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 186 512 247 179 584 852 94,50 %
Disponibel likviditet 10 462 125 5,51 %
Sum andelskapital 190 046 977 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.