Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 31.01.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Global A 77 314 144 864 416 177 793 701 17,66 %
SKAGEN Vekst A 64 887 158 594 152 175 149 621 17,40 %
SKAGEN Focus A 1 263 521 152 523 951 160 950 893 15,99 %
SKAGEN Kon-Tiki A 107 843 91 638 422 95 512 063 9,49 %
Skagen M2 315 104 68 096 019 83 609 163 8,31 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 385 478 66 310 666 71 988 992 7,15 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 3 849 343 62 398 033 68 194 271 6,77 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 4 318 240 50 787 273 58 579 157 5,82 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 48 967 45 066 318 49 821 692 4,95 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 4 103 41 609 674 49 578 250 4,92 %
Sum Aksjefond 881 888 924 991 177 803 98,46 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 881 888 924 991 177 803 98,46 %
Disponibel likviditet 15 535 403 1,54 %
Sum andelskapital 1 006 713 206 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.