Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 100 pr. 30.08.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Global 68 467 124 275 917 142 278 934 17,52 %
SKAGEN Vekst A 57 047 137 191 113 141 951 680 17,48 %
SKAGEN Focus A 1 109 178 132 208 457 133 347 818 16,42 %
SKAGEN Kon-Tiki A 91 132 77 221 324 75 207 436 9,26 %
SKAGEN m2 A 285 598 59 730 362 66 004 701 8,13 %
Lindsell Train Global Equity Fund 3 154 561 50 497 404 59 253 578 7,30 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 3 468 457 55 781 891 56 967 612 7,02 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 3 994 046 46 577 000 48 115 106 5,93 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 3 837 38 110 917 42 657 514 5,25 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 42 923 39 122 263 41 183 919 5,07 %
Sum Aksjefond 760 716 648 806 968 298 99,39 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 760 716 648 806 968 298 99,39 %
Disponibel likviditet 4 981 984 0,61 %
Sum andelskapital 811 950 282 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.