Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Les også:

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Fondenes totalkostnad 2021

I SKAGEN er det aksjefondenes resultater som avgjør de endelige årlige honorarene. Når SKAGEN ikke leverer avkastning som er bedre enn markedet betaler kunder et fast lavt honorar.

Aksjefond belastes et fast og et variabelt forvaltningshonorar, til sammen er det fondets totalkostnad. Honorarene beregnes daglig og trekkes fra fondskursen som publiseres hver dag.

Nedenfor er en oversikt over fondenes avkastning og honorarer i 2022. Tallene gjelder for andelsklasse A for alle fond.

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst har en absolutt modell for beregning av variabelt honorar og påvirkes ikke av fondets relative prestasjon i forhold til referanseindeksen, som er likt sammensatt av MSCI Nordic og MSCI All Country World Index ex Nordic.

SKAGEN Vekst belastes et årlig, fast honorar på 1,0 prosent, samt et variabelt honorar på ti prosent av avkastningen som overstiger seks prosent per år. Fondet klarte ikke å oppnå høyere avkastning enn forrige høyvannsmerke og dermed ble totalkostnaden 1,00 prosent for 2022.

SKAGEN Vekst har et såkalt høyvannsmerke som innebærer at variabelt forvaltningshonorar kun belastes dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar.

SKAGEN Global

SKAGEN Global belastes med et årlig fast honorar på 1,0 prosent, samt et variabelt honorar på ti prosent av avkastningen dersom fondet presterer bedre enn MSCI All Country World Index. Denne variable modellen betyr at fondet belastes et variabelt honorar hvis avkastningen er høyere enn referanseindeksen.

SKAGEN Global klarte ikke å slå sin referanseindeks i 2022. Dermed ble totalhonoraret for 2022 1,00 prosent. 

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index. I SKAGEN Kon-Tiki er det faste honoraret 2 prosent, og kan maksimalt bli 4 prosent og minimum 1 prosent hvert år.

SKAGEN Kon-Tiki slo fondets referanseindeks i 2022. SKAGEN Kon-Tiki fikk dermed en totalkostnad på 2,17 prosent for året.

SKAGEN m2

SKAGEN m2 har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI ACWI Real Estate IMI Index. Det faste honoraret er 1,5 prosent. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 3 prosent og minimum 0,75 prosent per år.

SKAGEN m2 leverte lavere avkastning enn fondets referanseindeks, og totalkostnad ble 1,03 prosent i 2022.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI World AC TR Index. I SKAGEN Focus er det faste honoraret 1,6 prosent, og kan maksimalt bli 3,2 prosent og minimum 0,8 prosent hvert år.

SKAGEN Focus leverte høyere avkastning enn fondets referanseindeks i 2022. Det førte til en totalkostnad på 1,73 prosent for året.

Fondspakkene SKAGEN Select

Kostnadene i SKAGEN Select-fondene består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i SKAGEN Select-fondene kunne variere fra år til år.

De oppgitte kostnadene er annualisert for å gi et mest mulig korrekt og sammenlignbart bilde av totalkostnaden.

SKAGEN Select 100

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN Select 100 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2022. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,53 prosent.

SKAGEN Select 80

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN Select 80 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksenei 2022. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,32 prosent.

SKAGEN Select 60

Noen av de underliggende fondene i SKAGEN Select 60 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2022. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,01 prosent.

SKAGEN Select 30

Noen av de underliggende fondene i SKAGEN Select 30 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2022. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 0,72 prosent.

SKAGEN Select 15

Noen av de underliggende fondene i SKAGEN Select 15 leverte lavere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2022. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 0,57 prosent.

Les også

Slik beregnes kostnadene i fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up