Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Turbulens i vekstmarkedene får konsekvenser

Handelskrigen eskalerer og gjør det dyrere for blant annet Tyrkia og Kina å eksportere varer til USA. Ord- og tollkrigen har ført til uro i vekstmarkedene, også de landene som ikke er direkte berørt av de økte tollsatsene. India, Sør-Afrika og Argentina er blant landene som har fått merke blant annet valutaeffektene av investorenes flukt til såkalt trygge havner. Hvilket land blir det neste som blir rammet og i hvilken grad? Er det noe investorer ikke er særlig glade for er det usikkerhet.

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har naturlig nok også blitt påvirket av denne situasjonen.

- Akkurat nå er vi i en periode med turbulens og store svingninger på børsene. SKAGEN Kon-Tiki er et konsentrert og aktivt forvaltet fond som kan svinge mye på kort sikt. Frykt for at handelskrigen skal eskalere ytterligere har ført til svakere utvikling for SKAGEN Kon-Tiki, sier forvalter Fredrik Bjelland.

Skaper muligheter

Blant fondets beste bidragsytere hittil i år finner vi blant annet det kinesiske farmasiselskapet China Shineway og den indiske produsenten av landbruksutstyr Mahindra & Mahindra. For forvalterne i SKAGEN Kon-Tiki er urolige markeder ikke noe nytt. Svingningene i vekstmarkedene ligger generelt flere prosentpoeng høyere enn for de utviklede markedene. Og det er nettopp i turbulente tider forvalterne finner gode selskaper rimeligere.

- Det positive er at denne situasjonen gir gode jaktvilkår for et aktivt forvaltet fond som SKAGEN Kon-Tiki, i motsetning til passive fond. Investorer vil igjen fatte interesse for selskapenes evne til å skape verdier over tid, og svingninger som dette gir oss mulighet til å finne kvalitetsselskaper billig. Ser vi bakover har noen av våre beste investeringer vært gjort i de aller vanskeligste periodene, sier porteføljeforvalter Cathrine Gether.

De to forvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland jobber med flere nye ideer på vei inn i porteføljen – selskaper med bedre forhold mellom risiko og mulig avkastning utkonkurrerer eksisterende investeringer.

Få også med deg

Les mer om aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki

Kina interessant på sikt

Vekstmarkeder

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Postkort fra Brasil, del 2: Suzano – råvaregiganten

En av de største investeringene i SKAGEN Kon-Tiki er brasilianske Suzano. Som en nesten 100 år ...

SKAGEN Kon-Tiki: En unik kombinasjon av verdi og kvalitet

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki fortsetter å levere meravkastning ved hjelp av aksjeplukking og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up