Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Turbulens i vekstmarkedene får konsekvenser

Handelskrigen eskalerer og gjør det dyrere for blant annet Tyrkia og Kina å eksportere varer til USA. Ord- og tollkrigen har ført til uro i vekstmarkedene, også de landene som ikke er direkte berørt av de økte tollsatsene. India, Sør-Afrika og Argentina er blant landene som har fått merke blant annet valutaeffektene av investorenes flukt til såkalt trygge havner. Hvilket land blir det neste som blir rammet og i hvilken grad? Er det noe investorer ikke er særlig glade for er det usikkerhet.

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har naturlig nok også blitt påvirket av denne situasjonen.

- Akkurat nå er vi i en periode med turbulens og store svingninger på børsene. SKAGEN Kon-Tiki er et konsentrert og aktivt forvaltet fond som kan svinge mye på kort sikt. Frykt for at handelskrigen skal eskalere ytterligere har ført til svakere utvikling for SKAGEN Kon-Tiki, sier forvalter Fredrik Bjelland.

Skaper muligheter

Blant fondets beste bidragsytere hittil i år finner vi blant annet det kinesiske farmasiselskapet China Shineway og den indiske produsenten av landbruksutstyr Mahindra & Mahindra. For forvalterne i SKAGEN Kon-Tiki er urolige markeder ikke noe nytt. Svingningene i vekstmarkedene ligger generelt flere prosentpoeng høyere enn for de utviklede markedene. Og det er nettopp i turbulente tider forvalterne finner gode selskaper rimeligere.

- Det positive er at denne situasjonen gir gode jaktvilkår for et aktivt forvaltet fond som SKAGEN Kon-Tiki, i motsetning til passive fond. Investorer vil igjen fatte interesse for selskapenes evne til å skape verdier over tid, og svingninger som dette gir oss mulighet til å finne kvalitetsselskaper billig. Ser vi bakover har noen av våre beste investeringer vært gjort i de aller vanskeligste periodene, sier porteføljeforvalter Cathrine Gether.

De to forvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland jobber med flere nye ideer på vei inn i porteføljen – selskaper med bedre forhold mellom risiko og mulig avkastning utkonkurrerer eksisterende investeringer.

Få også med deg

Les mer om aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki

Kina interessant på sikt

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up