Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Kina interessant på sikt

De fleste har fått med seg at Kina og USA har noen uenigheter når det kommer til handelsspørsmål. Porteføljeforvalter Fredrik Bjelland fra vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki, konstaterer at det er vanskelig å analysere hva dette vil bety på kort sikt, men at en fullskala handelskrig selvfølgelig vil være negativt.

SKAGEN Kon-Tiki har rundt 15 prosent av porteføljen i Kina, og blant disse posisjonene er bare logistikkfirmaet Sinotrans (ca. 1,5 prosent av porteføljen) direkte utsatt for handelskrig. SKAGEN Kon-Tikis forvalter mener imidlertid at de selskapsspesifikke faktorene i Sinotrans overveier handelsrisikoen.

Utviklingen på børsene i Kina spriker kraftig så langt i år, med fastlandsbørsene Shanghai og Shenzhen (hvor A-aksjer handles) er ned omtrent 18 prosent og Hong Kong ned rundt 6 prosent. Har fondet noen preferanse med hensyn til de ulike børsene, og hvorfor tror du at utviklingen spriker sånn? 

- Nei, vi fokuserer på selskapene og ikke så mye hvor de er oppført. Det er flere grunner til forskjellene. A-aksjene er generelt vurdert høyere enn aksjer i Hong Kong, noe som gjør dem mer følsomme for en korreksjon. For aksjer som er dobbeltnotert i Shanghai eller Shenzhen og i Hong Kong, handles A-aksjene til en gjennomsnittlig premie på 18,5 prosent. For det andre har endrede reguleringer i Kinas finansindustri, særlig for strukturerte produkter, hatt en negativ effekt på likviditeten i markedet. Dette har resultert i salgstrykk i mange aksjer.

Hvorfor tror du premien er så høy i dag? Hvordan vurderer du nåværende investeringer i A- og H-aksjer (Hong Kong-aksjer)? 

- Det er først og fremst et spørsmål om ulike likviditetsaspekter. Børsen i Hong Kong er fortsatt relativt lite tilgjengelig for kinesere flest. Samtidig er det problematisk å short-selge individuelle A-aksjer. Kort beskrevet kan ikke alle kjøpe den billige aksjen, og alle kan ikke selge den dyre. Vi synes man skal betale lavest mulig pris og har vært forsiktig med å bygge eksponering mot A-aksjer, da vi vurderer verdsettelsene til å være litt vel høye.

Kinas boligmarked har lenge vært omdiskutert og preget av høy spekulasjon, med et stort antall fremvoksende såkalte spøkelsesbyer. Hvordan ser du på dette? 

- Jeg har bodd i Kina selv og sett mange spøkelsesbyer og tomme utviklingsprosjekter. Det er klart at spesielt for tre til fire år siden var det et stort problem med svært høyt tilbud av boliger, spesielt i mindre byer. Dette har falt kraftig de siste to årene, og tiden mellom ferdigstillelse og salg er redusert med omtrent ett år. For de større byene har problemene ikke vært ledige boliger, men heller at prisutviklingen allerede er forsvunnet, hovedsakelig drevet av spekulasjon. Myndighetene grep imidlertid inn i 2016 og 2017. Det ble innført nye regler om gjeldsgrad og hvor mange boliger en person har lov til å eie. Som et resultat dabbet prisutviklingen av dramatisk og er nå på et mer normalisert nivå på rundt 2-5 prosent. Markedet er mye sunnere i dag enn det var for et par år siden. 
 

Tilbake til aksjer. Er det noen spesiell type kinesiske selskaper du er mest interessert i? 

- Vi ser gode muligheter i A-aksjene, hvor det er svært spennende muligheter på lang sikt, inkludert forbruker- og helseaksjer. Imidlertid har disse vært høyt priset de siste årene, så vi har vært tålmodige og heller kjøpt oss inn i flere sykliske selskaper. Et eksempel er air condition-produsenten Gree Electrics, som vi tidligere eide da etterspørselssyklusen var veldig sterk. Et selskap som vi nylig har lagt til porteføljen er Robam, som produserer kjøkkenutstyr. Selskapet opplever en nedgang akkurat nå på grunn av det roligere boligmarkedet, men vi tror på et forbedret sluttbrukermarked de kommende 12-18 månedene, noe som sannsynligvis vil føre til en oppvurdering av aksjen.

Den kinesiske teknologisektoren har steget de siste årene. Har dette fanget ditt engasjement? 

- Det er klart en interessant sektor med mye aktivitet, men verdsettelsene er generelt høyere enn vi er komfortable med. Vår eksponering mot den kinesiske teknologisektoren er faktisk gjennom Naspers, et sør-afrikansk selskap som eier 30 prosent av Tencent. Gjennom denne posten har vi fått eksponering mot et veldig godt selskap, men til en sterkt nedsatt pris, i forhold til verdien av Naspers andel i Tencent kontra aksjeprisen.

Til slutt - hva tror du om Kinabørsens utvikling for resten av året? Vil markedene kunne hente seg inn hvis ikke handelskrigen eskalerer totalt? 

- Forventningene har falt ganske kraftig, men hvis det er en fullskala handelskrig vil det være tøft for det kinesiske markedet å stabilisere seg. Det ville selvfølgelig være negativt. Bortsett fra handelskrigen har de kinesiske myndighetene begynt å få kontroll på kredittveksten, og oppryddingen som nå pågår i finanssystemet er veldig positiv på lengre sikt. Bankene er nå mer stabile enn før, og med høye utbytter ser de attraktive ut. Jeg syns også at sykliske aksjer har blitt mer interessante etter å ha falt kraftig siden april.

Artikkelen er skrevet av og har tidligere blitt publisert av Fonder Direct .

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up