Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hvorfor investere i vekstmarkedene?

Nedkjølingen i den globale veksten og de politiske handelsspenningene mellom USA og Kina har ført til perioder med høy volatilitet og fått investorer til å løpe mot utgangsdøra. Dette har trukket ned verdsettelsene i vekstmarkedene.

Som et resultat har vekstmarkedsindeksen, MSCI EM Index, hengt etter de utviklede markedene. Historisk vet vi at investorer som er tålmodige og modige oftest belønnes i tider som dette. Ingen kan spå om fremtiden, men tidligere konjunktursykluser og nåværende grunnleggende forhold tyder på lysere tider fremover.

Her er fem grunner til at det fortsatt ser lovende ut for investeringer i vekstmarkedene:

1. Langsiktig stabil vekst

De viktigste strukturelle drivkreftene for utviklingsmarkedenes vekst er fortsatt robuste. Tekniske fremskritt, økte nivå på utdanning og helsevesen og gunstige demografiske forhold fortsetter å drive utviklingsøkonomiene mot økt velstand og en bedre økonomi (se figur 1).

Ser vi forbi turbulensen rundt handelskonflikten og valutasvekkelse forventes utviklingslandene å vokse dobbelt så raskt som de utviklede OECD-landene de nærmeste to årene.

2.  Utviklingspotensial

Tross veksten og det faktum at vekstmarkedslandene utgjør 40 prosent av jordens landareal, og nærmere 60 prosent av verdens befolkning, er finansialiseringen fortsatt i et relativt tidlig stadium.

I løpet av sine 30 leveår har vekstmarkedsindeksen økt fra 10 land, tilsvarende mindre enn en prosent av den globale børsverdien, til nærmere 1200 indekskomponenter fra 26 ulike land. Fortsatt representerer det bare 12 prosent av verdens aksjer (se figur 2).

Nye land føyes kontinuerlig til, samtidig som utviklingen på områder som selskapsstyring, aksjemarkedslikviditet og handelskostnader fortsetter å gå i riktig retning. Det lover godt for langsiktige aksjeinvestorer.

3. Attraktiv historisk avkastning

Vekstmarkedsindeksen har riktignok bare eksistert siden 1998, men ser vi drøyt 80 år tilbake i tid ser vi at den årlige avkastningen (rullerende tiårsperioder) for vekstmarkedene har vært gjennomgående positiv helt siden 1935 (se figur 3).

Det var kun under noen få tiårsperioder rundt andre verdenskrig, IT-boblen og Asiakrisen hvor investorene gikk med tap. Selv under det siste tiåret, med finanskrisen, har vekstmarkedene i det store og hele gått med gevinst.

 

4. Lovende verdsettelser

Fallet for vekstmarkedsaksjene har skapt et betydelig verdsettelsesgap. Vekstmarkedsaksjene handles til nesten 20 prosent rabatt i forhold til utviklede land, målt etter pris i forhold til forventet gevinst (P/E 12,4x vs 15,4x). Målt i pris i forhold til bokført verdi (P/B) handles vekstmarkedsaksjene 35 prosent lavere enn de utviklede markedene. Det er et av de største verdsettelsesgapene på 20 år (se figur 4).

Tross de pågående spenningene i USAs handelsrelasjoner med først og fremst Kina og Mexico signaliserer enkelte sentralbanker at de kommer til å føre en pengepolitikk som støtter opp om veksten. Dette er i så fall positivt for vekstmarkedene, og det ser lysere ut enn det dagens verdsettelser tyder på, særlig i forhold til utviklede markeder.

Selv om forskjellene er store mellom ulike vekstmarkedsland viser mange av de viktigste landene nå tegn til stabilisering. Kina tilfører likviditet til økonomien gjennom ulike tiltak, og i Brasil har den politiske usikkerheten minket med en markedsvennlig president. Når det gjelder India har markedet vært sterkt etter valget.

5. Gode markedsutsikter

Et lenge ventet skifte fra vekst- til verdiinvesteringer kan gi ytterligere støtte fremover. Verdiaksjer fra vekstmarkedene handles nå med den største rabatten noen gang målt mot vekstaksjer fra vekstmarkedene (se figur 5).

Forskjellen i verdsettelse er nå på tilsvarende nivå som det vi så under IT-boblen i år 2000. Det virker overdrevet siden vi anser at de underliggende strukturelle drivkreftene for vekstmarkedene er uendret.

I takt med at sykliske faktorer blir mer støttende kan rabattene minke betydelig og verdsettelsene øke. Generelt ser prognosene for risiko i forhold til mulig avkastning svært attraktive ut nå.

Fig 1: Verdens BNP forskyves østover

Global-GDP-share.PNG

Kilde: IMF

Fig 2: Stort potensial

Financialisation-emerging-markets.PNG

 

Kilde SKAGEN, per 26. oktober 2018

Fig 3: Gjennomgående positiv avkastning10-yr-equity-EM-cropped.jpg

 

Kilde: BofA Merril Lynch Investment Strategy, Global Financial Data

Fig 4: Vekstmarkeder handles til en attraktiv rabatt mot utviklede markeder

EM-DM-cropped.jpg

Fig 5: Rabatten på verdiaksjer fra vekstmarkedene er igjen på all-time high

Rabatt-value-cropped.jpg

Les også

Dette er vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up