Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Brasil: fortsatt muligheter i årets hotteste marked

Som globale selskapsplukkere mener vi at det fortsatt er mulig å finne undervurderte aksjer.

Økningen i aksjekursene skjer hovedsakelig som følge av fallet på 35 prosent i 2015. Veksten har skjedd etter økende optimisme om at president Michel Termer vil gjenvinne tilliten fra investorer og gjenopprette økonomisk vekst. Landet jobber seg ut av resesjonen, politisk krise og en tilknyttet korrupsjonsskandale.

Politisk prioritet

Brasil er kjent for kronisk underinvestering i infrastruktur. De logistikkmessige utfordringene landet står overfor er enorme og kan forklare hvorfor den langsiktige veksten har vært dårligere enn sammenlignbare vekstmarkedsøkonomier. Nå er det tegn til at investeringer i Brasils infrastruktur er blitt en politisk prioritering, og det er sentralt for å styrke den økonomiske veksten. Dette er nøyaktig de økonomiske reformene som er nødvendige for å få fortsatt sterke aksjemarkeder i vekstmarkedene.

Gjensidig nytte

Jernbaneoperatøren Rumo Logistica som dominerer transporten av soyabønner, korn og sukker fra Brasils jordbruksområder til havnene, er et av selskapene som drar nytte av det fornyede fokuset på investeringene i infrastruktur.

I begynnelsen av året tapte Rumo nær 80 prosent av markedsverdien, og var hjemsøkt av en rekke problemer, som blant annet høy gjeld.

 


BNDES, den brasilianske utviklingsbanken, trådte inn og sikret finansiering til å investere og bygge om nettverket av vogner og dårlig vedlikeholdt skinnegang. Dette viser seg å være gunstig, ikke bare for Rumo og kundene, men også for Brasils økonomi. Nå tvinges en stor del av landbruksproduktene over på dyrere landeveistransport på grunn av jernbanens ineffektivitet. Dette betyr at de mister deler av kostnadsfordelen som brasilianske jordbruksprodukter har med landets fruktbare jord, billige arbeidskraft og tilgang til vann.

Omstillingscase

Rumo er et omstillingscase med muligheter for reduserte kostnader, økt effektivitet og muligheter for å utløse ytterligere kapasitetsutbygging gjennom investeringer. Selskapet har også en ledelsesgruppe med gode resultater å vise til fra tidligere omstillinger. På toppen av det spiller selskapet også en viktig rolle som tilrettelegger for økt brasiliansk eksport. Selskapet har rike landområder som kan åpnes for produksjon dersom flaskehalsene i logistikken blir løst gjennom økt effektivitet og kapasitet.

Rumos forretningsmodell lar seg ikke kopiere og den har store innstegshindre: selskapet er den eneste aktøren i regionen som har konsesjon til å drive jernbanenettverket, med tilstedeværelse i de viktigste kornproduserende regionene i Brasil. På toppen av dette kommer en kundebase som er fokusert på eksport, og det gir en naturlig hedge mot innenlandsk volatilitet.

Katalysatorene for solid aksjeutvikling er refinansiering av gjeld, tidlig fornyelse av selskapets langsiktige jernbanekonsesjoner som burde forbedre synlighet, potensielle effektivitetsforbedringer og muligens transport av andre produkter enn landbruksvarer på skinner.

Mens det generelle markedet tøffer fremover følger vi snuoperasjonen til denne jernbaneoperatøren nøye.

 

Vekstmarkeder

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Postkort fra Brasil, del 2: Suzano – råvaregiganten

En av de største investeringene i SKAGEN Kon-Tiki er brasilianske Suzano. Som en nesten 100 år ...

SKAGEN Kon-Tiki: En unik kombinasjon av verdi og kvalitet

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki fortsetter å levere meravkastning ved hjelp av aksjeplukking og ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up