Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Kom deg ut av lavrentefella

17. mars 2015

Situasjonen med lav avkastning i norske rentepapirer ser ut til å fortsette de kommende årene. Både korte og lange norske renter er nå på et nivå hvor du må regne med negativ avkastning etter skatt og inflasjon. Et tapsprosjekt selv om rentene ikke settes ytterligere ned.

Tenk globalt

Har du en investeringshorisont på mer enn tre år og kan tåle noen svingninger i sparekapitalen din, fins det gode muligheter utenfor landets grenser.

I SKAGEN tror vi at den økende globaliseringen og en høyere vekst per innbygger i de såkalt fattige landene, betyr at land, økonomier, valutaer og rentenivåer over tid vil nærme seg hverandre. Det betyr at et land som Norge i fremtiden vil få lavere vekst, og fattigere land som for eksempel India kan vente høyere vekst. Det er selvfølgelig mange faktorer som kan forstyrre denne prosessen.

Se mot Sør-Amerika 

Tror du på denne konvergensen gir det deg en rekke makroøkonomiske muligheter som du kan utnytte i sammensetningen av dine obligasjonsinvesteringer. Noen av disse mulighetene kan du finne i de såkalte vekstmarkedene, særlig i Sør-Amerika. Jeg skriver såkalte fordi flere av vekstmarkedene har like solide statsfinanser som en rekke utviklede økonomier. Chile har for eksempel en 10-årig rente på rundt 5 prosent, omtrent dobbelt så høyt som USA. Avkastningen og dermed risikoen blir ansett for å være dobbelt så stor i det sør-amerikanske landet av investorene.

Men den chilenske staten har en offentlig gjeld under null, mens USA har en netto offentlig gjeld på 82 prosent av BNP. Situasjonen er tilnærmelsesvis den samme i Colombia og Peru. Relativt fattige land, men relativt rike stater. De kan betjene gjelden til en rente som er attraktiv for mange investorer.

Kontroll på Europa 

I SKAGEN tror vi på fortsatt lave renter i eurosonen. Men vi har valgt å ikke stirre oss blinde på disse landene. Det er rundt 190 land i verden og veldig mange er investeringsverdige. I tillegg til Sør-Amerika har vi investert i periferien av eurosonen, altså de landene hvor statsfinansene ble hardest rammet i kjølvannet av finanskrisen og resesjonen. Det er blant annet statsobligasjoner utstedt av Italia, Portugal og Slovenia. Forventninger til renter, valutaer og markoøkonomiske forhold kan endre seg raskt, så det gjelder å følge med før du beveger deg ut av rentefella. Husk at når rentene faller, stiger verdien på obligasjonene.

3 gode råd til dine investeringer

  • Rebalanser porteføljen. Markedet endrer dine investeringer løpende, så aksjer og obligasjoner kan i perioder utgjøre for stor eller for liten del av sparingen din sett i forhold til din risikoprofil.
  • Tenk globalt. Selv om norske aksjer og obligasjoner har gjort det godt fins det mange muligheter utenfor landegrensene, både når det gjelder aksjer og obligasjoner.
  • Invester langsiktig. Dropp kortsiktig spekulasjon og invester på lang sikt.

Artikkelen er tidligere publisert i danske Penge & Privatøkonomi

Renter

Rentefond for alle

Hvordan virker rentefond, og hvorfor er det en god idé for deg å spare i rentefond? Pål Bergskaug ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Renter

De fleste vurderer rentefond

I rentewebinaret vårt «Derfor er rentefond et godt alternativ nå» svarte hele 69 prosent at de ...

Gode råd i dårlige tider

Spare eller bruke? Slik sikrer du økonomien i urolige tider. Programleder og forbrukerøkonom ...

Hvor kan du få bedre rente nå?

Den historisk høye inflasjonen åpner muligheter for bedre avkastning i rentefond. Når Norges Bank ...

keyboard_arrow_up