Hopp til hovedinnholdet
2 min lesing

Bli vant med nullrente

18. november 2015

Japan viser at de kan ha en nominell rente nær null over en lang tidsperiode. Kan de ha nullrente i 20 år, så kan også andre land det, resonnerte Høien videre under møtet i Næringsforeningens ressursgruppe for kapitalforvaltning. Han la til at det for tiden ser ut til at det er en konvergens mot lave renter i stadig flere land, også i mer hjemlige steder slik som i Norge.

- Det store paradokset er at det er null rente. Arbeidsledigheten de fleste steder er lav, det er økonomisk vekst, men det er ikke noe inflasjon å spore de fleste steder, fortalte Høien. Og når det ikke forventes noe særs inflasjon så forblir de korte rentene lave, legger han til. 

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har flere ganger signalisert at de kommer nærmere en renteøkning. Grunnen er den gode utviklingen i landets økonomi. Ni av ti økonomer spurt av Bloomberg forventer nå en økning i desember 2015.

- Jeg er slett ikke sikker på om USA vil øke renten i desember, sier Høien. - Og om de gjør det, kan det godt være at beslutningen reverseres neste år, legger han til. 

Se presentasjonen her.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.