Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Ukentlig oppdatering: Markedene stabiliserte seg med økning i oljeprisen

 • Svingningene avtok i aksje- og kredittmarkedene etter at koronaviruset viser tegn til å ha nådd toppen i de hardest rammede europeiske landene. USA er nå episenteret for pandemien. Globale aksjer har stabilisert seg, og MSCI All Country World Index endte uken ned 1 prosent, og sluttet første kvartal ned rundt 20 prosent totalt.
 • Økonomiske data har generelt kastet et dunkelt lys over fremtidsutsiktene, med fallende PMI-tall som peker mot en resesjon. Samtidig er arbeidsledighetstallene verre enn fryktet i mange land, også USA.
 • Fra Kina kommer det bedre nyheter, hvor PMI-tallene peker mot økonomisk vekst. Landet er i ferd med å åpne opp etter nedstengningen og det er tegn til at innhentingen kan komme raskere enn ventet. Markedene fikk en opptur av økt oljepris etter at Saudi-Arabia og Russland angivelig skulle være klare til å bli enige om oljeproduksjonskutt.

Utvalgte nyheter for hvert av fondene – alle tall er per 3. april:

SKAGEN Global

Global uke 4.PNG

 • Porteføljeforvalterne fokuserer på grunnleggende selskapsanalyse, både eksisterende og mulige investeringer, for å dra nytte av svingningene i markedet og forbedre de langsiktige utsiktene til porteføljen.
 • Fondet kjøpte seg ikke inn i noen nye selskaper forrige uke, men gjorde mindre korrigeringer i kjølvannet av de ekstreme markedsbevegelsene.
 • Porteføljen er fortsatt likvid og kontantbeholdningen er under 1 prosent for å være fullt investert i markedet.

SKAGEN Kon-Tiki

kon-tiki uke 4.PNG

 • SKAGEN Kon-Tiki slo referanseindeksen forrige uke, og porteføljeforvalterne fortsetter å fokusere på å begrense negativ påvirkning på porteføljen.
 • Forvalterne fulgte opp en rekke potensielle og eksisterende porteføljeselskaper, blant annet de som rapporterte bra 2019-resultater.
 • Det var ingen store kjøp- og salgsaktiviteter i løpet av uka, selv om svingningene avtok noe. Forvalterne dro nytte av volatiliteten gjennom uken, særlig i energisektoren. De fortsatte også å kjøpe seg forsiktig opp i noen nye selskaper. Fondets kontantbeholdning er 6 prosent.

SKAGEN m2

m2 uke 4.PNG

 • Eiendomssektoren snudde opp mot slutten av kvartalet, først og fremst i de defensive markedssegmentene. Selskaper som drives av sekulære trender eller de med sterke balanser sto frem som relative vinnere.
 • Investeringsteamet fortsetter å fokusere på det de mener er de mest motstandsdyktige delene av eiendomsmarkedet, særlig selskaper med kontantstrøm og sterke balanser. De fortsetter å bygge posisjoner i selskaper som har sterk drift og finansiell styrke, og bruker markedsbevegelsene til å øke eksponeringen i kvalitetsselskaper.
 • Porteføljen er fortsatt likvid og kontantbeholdningen er 7,4 prosent.

SKAGEN Vekst

vekst uke 4.PNG

 • Forrige uke ga oss fornyet optimisme for oljeprisen, med en mulig avtale om oljeproduksjonskutt mellom OPEC+ og USA, selv om det fortsatt er usikkert.
 • Det var ingen handelsaktiviteter av betydning i løpet av uken.
 • Porteføljen er fortsatt svært likvid og kontantbeholdningen er 3,6 prosent.

SKAGEN Focus

focus uke 4.PNG

 • Fondet har nå rekordlav eksponering mot USA, med rundt 12 prosent av midlene investert. Dette reflekterer porteføljeforvalternes oppfatning om at USAs økonomi er på vei inn i en svært vanskelig periode, med omfattende konsekvenser som følge av nedstengningen.
 • Forvalterne forventer også at en stor del av vekstselskapene, som fortsatt handles til eksepsjonelle multipler, endelig vil bli avdekket som mer sykliske og forventer at verdsettelsen på disse selskapene vil falle. Denne utviklingen kan føre til betydelige innløsninger fra indeksfond og ETF-produkter når primært amerikanske småinvestorer kaster kortene.
 • Forvalterne mener at koreanske og japanske aksjer er i en svært god finansiell situasjon og bør kunne gi betydelig meravkastning. Dette gjenspeiles i at 40 prosent av fondets midler er instert i undervurderte kinesiske, jaapanske og koreanske selskaper med sterke balanser.
 • Kontantbeholdningen er 6,5 prosent.

PS: Som langsiktige investorer har vi opplevd både opp- og nedturer i markedene mange ganger. Markedene har alltid steget etterpå, så tålmodighet er avgjørende. Har du spørsmål til investeringene dine ta kontakt med rådgiveren din.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha. Ta kontakt med oss på:

 

Koronavirus

Markedene i november: Veksten holdt nesten hele måneden

Den kraftige veksten i de globale aksjemarkedene preget store deler av november, helt til en ny ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Koronavirus

- Et merkelig år

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Små selskaper, stor avkastning?

I sommer skrev jeg om det rekordstore gapet mellom vekst- og verdiaksjer. Etter at nyheten om en ...

Slik kommer du over seksmåneders-veggen

I over seks måneder har vi levd med utfordringene fra den globale pandemien. Denne milepælen er ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up