Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

7 min lesing

Slik investerer SKAGEN under koronauroen

Akkurat nå er verdens aksjemarkeder inne i en av de raskeste korreksjoner vi har sett i moderne historie. Denne gangen er det annerledes enn finanskrisen.

2008-2009 var en periode med høy systemrisiko i de globale finansmarkedene. Her forsvant likviditeten etterfulgt av konkurser og resesjon. Selv om det var smertefullt og langtrukkent klarte regjeringer verden over ikke desto mindre å gjøre bruk av (eller finne opp) verktøy i tide, til å løse opp i fastfrosne økonomier og stimulere markeder. Etter hvert bidro det til å få verdens finansmarkeder opp på bena igjen.

En usynlig fiende

Denne ganger er det fristende å sammenligne med situasjonen med dot.com-boblen i begynnelsen av dette årtusenet. Dot.com-boblen kom etter en lang periode med bull-marked og høye aksjekurser, og ble utløst av 9/11-tragedien. Frykt og utrygghet preget verden, i tillegg traff krisen midt i en periode hvor USAs president håpet å bli gjenvalgt og derfor var avhengig av en sterk økonomi.

Denne gangen kjemper vi mot en usynlig fiende. Frykten treffer oss – ikke bare på grunn av uhyggelig virkelige scenarier med tapt inntekt og sparepenger – men fordi mange frykter for sin egen eller næres liv og helse.

Verden er blitt et surrealistisk sted, og vi har våknet opp til en virkelighet hvor vi er nødt til å bekjempe viruset sammen, med alle midler vi har. Målet må være å begrense den første bølgen av smittespredning raskest mulig og sikre tilgang til matvarer, utdannelse og tak over hodet. I tilleg må vi hjelpe næringslivet med å sørge for at det fortsatt fins jobber å gå til i fremtiden. Det er allerede lansert omfattende finanspolitiske initiativ i en nesten ubegripelig skala.

Erfaring og innsikt

Porteføljeforvalterne i SKAGEN har lang erfaring og har også forvaltet fondene gjennom tidligere korreksjoner som finanskrisen, eurokrisen og den arabiske våren. Disse erfaringene drar vi stor nytte av i disse tider. Vårt investeringsteam er godt beredt til å håndtere den type frykt og usikkerhet vi ser i markedet nå.

Markedsuro betyr ikke at markedet er mer risikofylt. Faktisk kan det være at det motsatte er tilfelle. De siste årene har vi opplevd at det har vært vanskelig å investere penger, fordi aksjemarkedet har vært så høyt priset. Det er et annet bilde vi ser nå. Vi forsøker aldri å time markedet, for i bakspeilet er de nåværende nivåer kanskje attraktive, men det er langt fra sikkert at vi har nådd bunnen. Det kan være flere fall foran oss.

God anledning for langsiktige investorer

Når det er sagt kan markedet nå også vise seg å være et riktig godt tidspunkt å gå inn på, hvis man har en langsiktig investeringshorisont. Vi vet at verdifallet er midlertidig. Men vi vet også at enkelte virksomheter og hele bransjer vil lide under dette i lang tid fremover. Her er det en klar fordel med aktiv forvaltning med et bredt mandat. Porteføljeteamet har kombinert defensive og offensive selskaper. De vil fortsatt justere porteføljene med utgangspunkt i selskapsanalyser og analyser av markedsforholdene. Noen selskaper vil bli mindre attraktive, noen mer interessante. Samtidig jobber porteføljeforvalterne med å identifisere selskaper som vil blomstre når vi er kommet tilbake til mer normale forhold – og den dagen kommer.

Vi trenger et sunt forvalterteam som kan gjøre vår viktigste oppgave: Å sakpe best mulig avkastning for kundene våre. Derfor har vi delt opp teamet, slik at de fleste nå jobber hjemmefra, med et svært godt IT-system. Vi har tett kontakt hver dag via videosamtaler og omfattende bruk av Microsoft Teams-chat, med de daglige utfordringer det medfører i disse ekstraordinære omstendighetene.

Investeringsdisiplin

Så, hvordan håndterer vi situasjonen som fondsforvaltere i SKAGEN? Markedsvolatilitet er et fenomen med mange automatiske reaksjoner. Prisene presses ned på grunn av enkeltstående fryktmomenter, som eksempelvis eksponering mot turisme eller olje, eller på grunn av en topp-bunnbekymring mot de hardest rammede geografiske områdene.

Våre forvaltere – både aksje- og renteforvaltere – er som alltid disiplinerte, analytiske og systematiske. Forskjellen nå handler mest om det høye tempoet og de store endringene hver dag. Det er fristende å definere denne korreksjonen i tre distinkte, men også overlappende prosesser:

1. Sikring av porteføljene

Her er det fokus på å minimere fallet. Vi tar en ekstra sjekk på de mest eksponerte aksjene, både med fokus på inntjening og balanse. Dagens omstendigheter vil uten tvil bety endrede forventninger til noen  av selskapene. Vi justerer porteføljen og selger oss i enkelte tilfeller helt ut av selskaper som vi er mindre overbeviste om med tanke på avkastningsestimater og gjeldsbyrde. I SKAGENs fond spesielt har vi sett volatilitet innen energi, turisme, hotell, detaljhandel og kombinasjonen av konjunkturfølsomhet og gjeld. SKAGEN forvalter alltid porteføljene på en måte som sikrer likebehandling af alle aksjonærer – både de som ønsker å innløse og de som ønsker å investere.

2. Administrér og forbered

Vi gjør fortsatt mindre justeringer i porteføljene avhengig av utsikten til vekst, med utgangspunkt i omfanget og kontroll på den første bølgen av koronaepidemien, samtidig som vi sikrer porteføljene.

I denne tiden kan vi bruke vår erfaring og kunnskap til å identifisere muligheter. Det kan være at vi kjøper oss inn i posisjoner som vi kjenner godt, eller kaster enda et blikk på nye aksjer som vi allerede har et godt øye til, men sm har vært for dyre før korreksjonen. Det kan også hende at vi identifiserer helt nye selskaper som kan komme til å prestere bra, når vi så smått begynner å se lys i enden av tunnelen.

Vi vet ikke hvor lenge denne krisen kommer til å vare, eller hvor dyp resesjonen blir. Men vi bevare vår analytiske, systematiske, analytiske og tålmodige fremgangsmåte.

3. Slutten i sikte

Når vi mener tiden er moden vil vi begynne å samle aksjer mer aggressivt – aksjer vi mener vil klare seg godt i et mer normalt økonomisk klima. Vi forventer at vi gradvis vender tilbake til normaltilstanden, hvor aksjemarkedet er mindre volatilt og tilliten er tilbake blant markedsaktørene.

Mot strømmen

Uansett hvor dystre utsiktene er akkurat nå har vi tillit til at vi kan bekjempe koronaviruset og at markedet vil vende tilbake til normalen.

Et par observasjoner som kan sette tingene litt i perspektiv. Tekniske indikatorer fra Bank of America Merril Lynch viser at vi er på vei inn i et ekstremt bear-marked, hvor alle indikatorer sier "kjøp!". Vi bør likevel tilføye et lite "men" for våre historiske data har begrenset erfaring med pandemier.

Den globale økonomien er uten tvil på vei inn i en resesjon. Vanligvis blir resesjoner utløst av for store ubalanser  i økonomien – for eksempel for store investeringer i eiendom (2008), i IT (2001) eller kommersiell eiendom (1990). Resultatet er at varigheten av en krise normalt er avhengig av hvor lang tid det tar å korrigere ubalansen som forårsaket resesjonen.

Beskytte investeringene

Fallet er ikke drevet av en eller annen dirrende stor ubalanse i økonomien, men snarere et sjokk fra utsiden som bokstavelig talt kom ut av det blå. Det gir grunn til å tro at det nåværende fallet blir dypt, men kortvarig. Ifølge Deutsche Bank varte krisen som fulgte Spanskesyken i 1918 kun syv måneder.

Jeg vil igjen understreke at vi beskytter våre folk. Vi har en streng og disiplinert fremgangsmåte for å håndtere krisen og hvordan vi beskytter kundenes investeringer. Vi arbeider intenst og målrettet med å sikre god avkastning, når verden en gang vender tilbake til normale tilstander.

Det er verd å huske at vi som langsiktige investorer har opplevd store opp- og nedturer i markedene mange ganger. Markedene har alltid steget igjen etter nedturen. Derfor er tålmodighet helt avgjørende. I en periode som denne med høy volatilietet og stor usikkerhet anbefaler vi alltid at du tar en prat med oss før du gjør noe. Ta kontakt med vårt rådgiverteam hvis du har spørsmål til investeringene dine.

Koronavirus

Markedene i november: Veksten holdt nesten hele måneden

Den kraftige veksten i de globale aksjemarkedene preget store deler av november, helt til en ny ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Koronavirus

- Et merkelig år

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Små selskaper, stor avkastning?

I sommer skrev jeg om det rekordstore gapet mellom vekst- og verdiaksjer. Etter at nyheten om en ...

Slik kommer du over seksmåneders-veggen

I over seks måneder har vi levd med utfordringene fra den globale pandemien. Denne milepælen er ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up