Hopp til hovedinnholdet
2 min lesing

Markedsoppdatering 6. April: Europeiske markeder opp etter positive korona-nyheter

  • S&P 500 og Dow Jones stengte før helgen ned ca. -2 prosent. 
  • Oljeprisen fortsetter å falle. Markedet setter spørsmålstegn til Saudi-Arabia og Russlands evne til å komme til enighet om redusert oljetilførsel.
  • På fredag ettermiddag fikk vi USAs månedlige lønnstall. Tallene kom inn vesentlig dårligere enn forventet (Undersøkelse av Bloomberg)
  • Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for tjenesteytende sektor og innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor ble også utgitt på fredag. PMI kom inn på 40, mens ISM endte på 52,5, langt foran forventningene og over 50. Sistnevnte er overraskende og skyldes den uvanlige situasjonen knyttet til en indeks for leverandørleveranser. I normale tider, når virksomheter har vanskelig for å skaffe forsyninger, gjenspeiler det sterk etterspørsel, noe som igjen presser indeksen over i positivt territorium. Delindekser for næringsaktivitet sank til 48 fra 57.8 i Februar, den laveste avlesningen siden Juli 2009. Sysselsetting i tjenesteytende sektor falt også fra 55.6 i Februar til 47 på fredag. Totalt sett indikerer tallene en kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten.

Oppsummering for fondene

  • Ingen store endringer
  • Porteføljeforvalterne forbereder seg til selskapenes Q1 rapportering som kommer etter påske. 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.