Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Spar smartere i eiendom

Eiendom er det desidert mest populære investeringsobjektet for langsiktig sparing, viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for SKAGEN Fondene. Over 30 prosent av de spurte foretrekker eiendom fremfor andre spareformer.

Mye av årsaken kan tilskrives historisk lave renter, tror porteføljestrateg Stein Svalestad.

- Den sterke prisutviklingen, hvor det kan synes som at alt skal vokse inn i himmelen, har nok også vært med å gjøre eiendom populært som investering, sier Svalestad.

Paradoks

Sterkest investeringsvilje finner vi i områder hvor eiendomsprisene har økt mest. I områder hvor prisutviklingen har vært dårligere, er interessen for eiendom betydelig lavere, viser resultatene fra undersøkelsen.

- Investeringsobjekter med høy historisk prisutvikling tiltrekker seg enda mer penger i en tro om at denne utviklingen vil fortsette. Dette gjør at prisene beveger seg langt fra fundamental verdi. I enkelte områder ser vi faktisk nå priser som minner om aksjemarkedet før dotcom, sier Svalestad.

Det er store regionale forskjeller både i prisutvikling og også i interessen for eiendom som langsiktig investering. I motsetning til et stadig mer globalisert aksjemarked er eiendomsmarkedet mer lokalt.

- Eiendomspriser reagerer først og fremst på lokale forhold. Et fall i Stavanger, trenger ikke bety fallende eiendomspriser i København. Folk har gjerne mye av sin formue knyttet opp til eget hus og hytte, og tar dermed også veldig mye spesifikk risiko knyttet opp til prisutviklingen i akkurat det området, mener Stein Svalestad.

Spre risikoen

For de som ønsker å investere langsiktig i eiendom kan et eiendomsfond være en smart løsning. Da spres risikoen både i form av geografi og type eiendom. Svalestad anbefaler eiendomsfondet SKAGEN m2.

- I forvaltningen av dette fondet, som i forvaltningen av alle våre fond, søker vi å gjøre det motsatte av det folk flest gjerne gjør. Altså forsøker vi å finne investeringer der prisutviklingen ikke har vært like sterk, og som dermed øker det fremtidige avkastningspotensialet.

Les også:

Vestlendinger har minst tro på eiendom

Trenger du hjelp til å sette sammen en spareportefølje som passer deg? Bestill gratis rådgivning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up