Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

En fersk undersøkelse Norstat har gjort for SKAGEN viser at nordmenn har stor tro på eiendom som investeringsobjekt. 29 prosent av oss mener at det å investere i eiendom er den mest fornuftige langsiktige spareformen. Etter fall i eiendomsprisene og motgang i oljerelatert industri har vestlendingene mistet troen på eiendom. 23 prosent av vestlendingene mener det er fornuftig å investere langsiktig i eiendom, viser undersøkelsen.

- Det paradoksale er at det burde vært motsatt, sier porteføljestrateg Stein Svalestad. Når noe faller er potensialet for vekst størst, men fallet i eiendomsprisene har åpenbart påvirket folks holdninger.

Tror på aksjefond

Undersøkelsen viser at vestlendingene er de med mest tro på aksjefond som langsiktig spareform. Det kan være en lønnsom strategi.

I Norge har boligprisene økt rundt 22 prosent de siste fire årene (fra 1. september 2012 til 1. juli 2016). Kjøp og salg av eiendom har høye transaksjonskostnader, og disse regnes ikke med i boligprisstatistikken. Til sammenligning har aksjefondet SKAGEN Global hatt 66 prosents avkastning i denne perioden - etter kostnader.

At det er smart å spare i aksjefond ser det ut til at vestlendingene har forstått bedre enn landsgjennomsnittet.

Tabellen viser at vestlendingene har mistet troen på eiendom som investeringsobjekt

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up