Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

SKAGEN Global: Sterk i et svakt kvartal

Det globale aksjemarkedet har falt rundt 8 prosent de siste 9 månedene. Dermed er vi på vei mot det dårligste kalenderåret for globale aksjer siden finanskrisen. Alt i alt har året vært ganske smertefullt for aksjeinvestorene1. Det har vært få steder å gjemme seg. Med unntak av en rekke vekstmarkeder er alle markedene ned hittil i år, og alle sektorer bortsett fra energi, er i rødt2.

Når krisen banker på døra er det lett å glemme at aksjemarkedene historisk har vekslet mellom å være kalde og varme. Selv de kaldeste periodene blir nemlig raskt varme igjen (se graf).

image7z21d.png

- Når markedene opplever store nedturer er det viktig at investorene holder hodet kaldt, forklarer porteføljeforvalter Knut Gezelius i SKAGEN Global.

- Det er umulig å forutse når markedet når bunnen. Overprisingen i markedet er borte, og som med IT-boblen og finanskrisen i 2008 er det stor mulighet for at markedene finner veien opp igjen, når energikrisen og inflasjonen er løst, sier han.

Attraktivt vekstpotensial

Det har vært tilløp til panikk i aksjemarkedene i store deler av 2022, og fallende aksjekurser betyr at P/E (pris i forhold til inntjening) er under det 30-årige gjennomsnittet  i alle regioner, inkludert USA. S&P 500 indeksen, som består av 500 store amerikanske selskaper, handles nå til 15,3 ganger sin fremtidige inntjeninger. Nivåer som dette har, historisk sett, vært etterfulgt av positiv avkastning i de påfølgende 12 månedene, og en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 7 prosent de etterfølgende 10 årene3.

SKAGEN Global slo sin referanseindeks i tredje kvartal, men er i skrivende stund ned 16 prosent hittil i år4. Selv om nedgangen kan føles smertefull bør den ikke være grunn til bekymring, særlig når du tar hensyn til fjorårets sterke resultat på 35 prosent. Selskapene i porteføljen har absolutt blitt billigere, men de har samtidig klart å presentere solid inntjening i løpet av året – også tredje kvartal. Det styrker investeringscaset. Porteføljens P/E er på 17x hvilket er et fall fra 22x i januar. Samtidig har fondets vekstpotensial økt fra 38 prosent til 94 prosent med en investeringshorisont på 2-3 år.

En portefølje sikret mot uvær

I det urolige aksjemiljøet vi opplever nå er faren for tap viktigere for investorene enn aksjens vekstpotensial. Her står SKAGEN Global sterkt, forklarer Gezelius:

- Når tidene er gode velger markedet å se bort fra feil i forretningsmodellene og finansielle svakheter, som ofte blir straffet hardt i dårlige tider. Derfor foretrekker vi å investere i selskaper med god kontantstrøm og solide regnskaper. Det nytter ikke å bygge diker når flommen allerede er her, sier han.

Rundt 40 prosent av porteføljeselskapenes verdier er likvide, og 80 prosent av selskapene kan gjøre seg gjeldfrie på tre år eller mindre. Derfor står vi med en portefølje som er bedre posisjonert til å kunne håndtere gjeld enn gjennomsnittet av den brede indeksen.

- Vi velger selskaper som er godt kapitalisert og har lav gjeld. Vi mener at selskapene i porteføljen er godt posisjonert for å komme seg gjennom en dårlig periode, for deretter å komme tilbake når aktiviteten og veksten øker igjen, sier Knut.

Det vanskeligste er å finne ut når markedene skal stige igjen. Økonomiene senker tempoet, mens sentralbankene bekjemper inflasjonen med økte renter. Det skaper utfordringerfor de fleste selskaper på kort sikt. Mens dette har påvirket aksjekursene, særlig i vekstselskaper, mener Gezelius at fremtiden kan bli lys igjen – fort.

- Tidligere sykluser har vist oss at så snart inflasjonsforventningene når toppen så går aksjemarkedene kraftig opp igjen, og sentralbankene endrer kurs. Det som fører til økningen er oftere en utjevning av markedsforventningene enn rentene i seg selv, sier Knut.

graf_global.jpg

Referanser

1: MSCI All Country World-indeksen til og med d. 30/09/2022 i euro (-20.1%).

2: Kilde: MSCI, per 30/09/2022.

3: Kilde: J.P. Morgan, per 30/09/2022 i USD.

4: Per 30/09/2022 i euro.

 

Børs

Januar: Globale markeder fortsatte oppturen

Markedsoptimismen er fortsatt høy og har drevet de globale aksjene oppover i januar. For ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Dette blir viktig i 2024

Hva bør investorer tenke på og hva vil prege markedene i det nye året? Det er særlig en ting ...

Fjerde kvartal: Markedet hentet seg inn

Kampen mot inflasjonen er tilsynelatende bak oss, og sentralbanker i store deler av de globale ...

Et år med blandede følelser

Jeg tror at året 2023 vil bli husket med blandede følelser. Den globale økonomien og -markedene har ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up